تحول پیمان‌های دفاعی - امنیتی خاورمیانه و تغییر ساختار تهدیدات امنیت ملی ایران


منبع: سایت مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
آدرس وب:http://fa.cmess.ir/view/tabid/127/articleid/3123/.aspx...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۵ , November 5 2016
 
نویسنده (گان):دیو سالار، عبدالرسول ؛
کدبازیابی: 046A672
چکیده: پیمان‌های دفاعی به‌عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی دفاعی، یکی از ابعاد مهم قدرت نرم دفاعی به‌شمار می‌روند. به‌‌این‌دلیل، پاسخ به تهدیدات برآمده از پیمان‌های دفاعی رقبای منطقه‌ای ایران، تنها از مسیر افزایش قدرت سخت دفاعی امکان‌پذیر نیست و به نتایج موثری منجر نخواهد شد. به باور نویسنده، راهکار بنیادین مقابله با تهدیدات ناشی از پیمان‌های دفاعی ازطریق اتخاذ راهکارهای متناظر در حوزۀ قدرت نرم دفاعی است. استراتژی دفاعی کنونی ایران باید به‌نحوی به‌هنگام توان تطابق‌پذیری با این تهدید را داشته باشد؛ درصورتی‌که هم‌اکنون ضعف‌های اساسی در استراتژی دیپلماسی دفاعی ایران دیده می‌شود؛ این ضعف‌ها عمدتا ناشی از نادیده گرفتن راهکارهای نرم دفاعی در حوزۀ دیپلماسی دفاعی است.
موضوع(ات): ایران - امنیت ملی؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ استراتژی نظامی؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: