المداخل الثلاثة الحاكمة لتفسير ما يجري في المملكة العربية السعودية
مداخل سه گانه حاکم بر تفسیر وقایع داخلی عربستان سعودی


منبع: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
آدرس وب:http://acpss.ahram.org.eg/news/16464.aspx...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ , November 16 2018
  12,  مصر
نویسنده (گان):معتز سلامة؛
کدبازیابی: 2516C5D
چکیده: این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار در سیاست داخلی عربستان سعودی پرداخته است. به باور نویسنده تحولات عربستان را باید از مدخل شخصیت‌ها‏، مدخل روندهای بروکراتیک و مدخل شرایط زمانی بررسی کرد. همچنین وی شخصیت و روحیه تحول خواه محمد بن سلمان در کنار تقویت روندهای بروکراتیک و شرایط داخلی (همچون مطالبات نسل جدید از حاکمیت) را، زمینه ساز تحولات اخیر در سیاست عربستان سعودی دانسته است.
موضوع(ات): عربستان سعودی - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: