چهارچوب روند اصلاحات سياسي در حاشيه جنوبي خليج فارس (مطالعه برخي شاخص‌هاي سياسي و اقتصادي)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۷ , June 25 2018
  سال اول، شماره 2
نویسنده (گان):؛
مترجم (ان):محمودی، مريم ؛
کدبازیابی: 2A33E01
چکیده: بسياري از متفكران بر اين باورند كه كشورهاي عربي در برابر روند دموكراتيك شدن مقاومت مي‌كنند. آنچه اكنون ذهن متفكران را مشغول كرده است ماهيت اين مقاومت خصوصاً بعد از فرصت‌هاي پيش آمده طي تحولات جهان عرب در سال 2011 است. دراين ميان، برخي از كشورها چون سوريه، ليبي و يمن شكست خورده‌اند. برخي چون مصر در شرايط نامساعدي به سرمی‌برند و در برخي هم، چون تونس اكثر مردم با چشم پوشي از حق خود، خواستار موفقيت روند اصلاحات هستند. نوشتار حاضر به بررسی دو مبحث مرتبط به این موضوع پرداخته است: اهميت مشاركت مردم در انتخابات قانوني، كه چنين انتخاباتي منحصر به كويت و تاحدي سلطنت عمان و بحرين است و بررسي عوامل ضعيف كننده اصلاحات سياسي و نقش منفي عربستان سعودي در نابودي روند اصلاحات.
موضوع(ات): خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت؛ خلیج فارس، منطقه - سیاست و حکوت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: