العلاقات الاقتصاديه بين الهند ودول الخليج: الواقع والتحديات والفرص
روابط اقتصادی میان هند و کشورهای خلیج فارس: واقعیت، چالش‌ها و فرصت‌ها


منبع: مركز الجزيره للدراسات - الدار العربيه للعلوم ناشرون
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶ , July 7 2017
  167,  ًقطر
نویسنده (گان):النداوی، محمد عبدالواحد؛
کدبازیابی: 34FB6D2
چکیده: کتاب حاضر به‌طور کلی درصدد است توضیح دهد که هند چگونه در سال‌های پایانی قرن بیستم وآغازین قرن بیست‌ویکم تلاش کرده است با توسعة روابط اقتصادی خود با کشورهای عربی منطقة خلیج فارس زمینه‌ای برای تقویت جایگاه و نفوذ سیاسی خود در این منطقه فراهم کند. نویسنده همچنین توضیح داده که چگونه تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با هند، به مثابه قدرتی نوظهور و رو‌به‌رشد، به یکی از اولویت‌های کشورهای خلیج فارس بدل شده است. در این چهارچوب کلی، نویسنده پس از مروری تاریخی بر فراز و فرود روابط هند و کشورهای عربی خلیج فارس، نخست تصویری از روابط اقتصادی دو طرف در شرایط کنونی ارائه ‌داده و سپس چشم‌اندازی از آیندة این روابط و پیامدهایش در حوزة سیاسی ترسیم کرده است.
موضوع(ات): هند - روابط اقتصادی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط اقتصادی - هند؛ ؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: