.The Development of Science and Technology in Iran: Policies and Learning Frameworks
تحول علم و فناوری در ایران: سیاست و چهارچوب‌های آموزشی


منبع: Palgrave Macmillan
تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ , April 29 2017
  978=1-137-57864-8
نویسنده (گان):.Soofi, Abdol S؛ Goodarzi, Mehdi؛
کدبازیابی: 363DE54
چکیده: کتاب حاضر به بررسی سیاست‌ها و عملکرد سازمان‌هایی با کارویژۀ توسعۀ فناوری‌های متوسط و سطح بالا در ایران پرداخته است. این مجموعه به خوانندگان کمک می‌کند درکی از تعامل بین بازیگران مختلفی که درگیر روند توسعۀ علوم، فناوری، و نوآوری در ایران هستند داشته باشند. فصول این کتاب ازسوی کارشناسان مطرح این حوزه نگاشته شده و سه محور اساسی را دنبال می‌کند: چگونگی شکل‌گیری سیاست علم و فناوری؛ اجرای این سیاست، نتایج و تحول آن و توصیه‌هایی برای گسترش بیشتر آموزش فناورانه در ایران.
موضوع(ات): سیاست علمی - ایران؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: