لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا درقبال مصر 30 ژوئن 2013


منبع: فصلنامه مطالعات منطقه‌ای اسرائیل‌شناسی - آمریکا‌شناسی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ , June 20 2016
  سال هفدهم، شماره 60
نویسنده (گان):عبدالعاطی، عمرو؛ آزادی مهرگانی، اکرم؛
کدبازیابی: 49ECC78
چکیده: مصر با دریافت یک میلیارد‌ و سیصد میلیون دلار کمک از آمریکا، دومین دریافت‌کنندۀ کمک خارجی از این کشور است. با شروع بهار عربی، گمان می‌رفت آمریکا این کمک را قطع خواهد کرد، اما لابی صهیونیستی، با تحرکی بی‌سابقه، آمریکایی‌ها را قانع کرد که تداوم کمک به مصر اهمیت حیاتی برای امنیت منطقه و آمریکا دارد. نوشتار حاضر به بررسی حقایق و ظرافت‌های کمک آمریکا به مصر، پرداخته است.
موضوع(ات): کمکهای اقتصادی ایالات متحده؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ مصر - اوضاع اقتصادی؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: