پیامدها و آیندۀ حضور ناتو در خلیج فارس: گفت‌وگو با دکتر محمد عجم


منبع: سایت مرکز بین‌المللی مطالعات صلح - IPSC
آدرس وب:http://peace-ipsc.org/fa/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d...
تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۵ , December 27 2016
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 4D1452E
چکیده: در یک دهۀ گذشته کشورهای ناتو توجه ویژه‌ای به منطقۀ خلیج‌فارس داشته‌اند. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با دکتر محمد عجم، استاد دانشگاه، برای بررسی بیشتر حضور ناتو و آیندۀ حضور نظامی گستردۀ آن در خلیج‌فارس، تاثیرات امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی در این منطقه و سناریوهای مورد نظر درخصوص آیندۀ حضور ناتو در خلیج‌فارس. به باور وی، انتظار نمی‌رود که حضور ناتو در خلیج‌فارس کاهش یابد، مگر اینکه در منطقه جنگ و خشونت روی دهد و هزینه‌های زیادی بر آنها تحمیل شود؛ ایجاد هزینه‌های سنگین برای حضور آنها درصورت بروز جنگ‌های تروریستی میسر است.
موضوع(ات): ناتو - سیاست خارجی؛ خلیج فارس، منطقه - امنیت ملی؛ عجم ، محمد - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: