L’Europe a besoin de Weimar: Perspectives du triangle de Weimar en période de crise
اروپا به وایمار نیازمند است: چشم‌اندازی از مثلث وایمار در دورۀ بحران


منبع: Institut français des relations internationales
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ , October 15 2016
  34P.
نویسنده (گان):Koopmann, Martin ؛
کدبازیابی: 5973717
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی شرایط احیای مثلث وایمار در فضا و تحولات بین‌المللی اختصاص یافته است. به باور نویسنده، وایمار می‌تواند از مثلثی نمادین به واقعیتی بیرونی تبدیل شود و در بحران‌های داخلی و خارجی به کمک اروپا بشتابد. از نظر نویسنده، با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، لهستان، آلمان، و فرانسه باید طرح‌ها و اهدافی را برای اتحادیه تعریف کنند و بار دیگر اعتمادی متقابل را برقرار سازند. از دید نویسنده، مهم‌ترین تمرکز وایمار بر موضوع امنیت و دفاع خواهد بود و در طولانی‌مدت این سه کشور به انتظارات اروپایی پاسخ داده و نقشی هماهنگ‌کننده را در تحولات مختلف ایفا خواهند کرد.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت؛ انگلستان - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - انگلستان؛ ؛
زبان مدرک: فرانسه
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: