عامل جمعيت و نقش آن در نزاع فلسطينی – اسرائيلی: پژوهش آماری با نگاه تحليلی به آينده


منبع: فصلنامه مطالعات منطقه‌ای اسرائیل‌شناشس - آمریکاشناسی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ , June 20 2016
  سال هفدهم، شماره 60
نویسنده (گان):ابراهیم مغازی، احمد فواد؛ فیضی، پریسا؛
کدبازیابی: 696FE94
چکیده: به باور نویسندگان، نزاع فلسطيني - صهیونیستی يك نزاع خاص و منحصربه‌فرد است؛ زیرا نزاعي بر سر موجوديت است كه شكل‌ها و وجهه‌هاي مختلفي به‌خود گرفته است. نوشتار حاضر به بررسي موضوعاتی چون: افزايش تعداد ساكنين، شاخص‌هاي رشد جمعيت در بين فلسطيني‌ها و صهیونیست‌ها، پيگيری مهاجرت معكوس يا مهاجرت‌گريزي از رژیم صهیونیستی، تاثير اين نزاع بر رفتار جمعيتي دو طرف، ارزش‌هاي ژئوپليتيكي ذخيرۀ انساني هر دو طرف، برآورد حجم جمعيت در بين طرف‌هاي فلسطيني و صهیونیستی تا سال 2040 و درنتيجه تعيين طرفي كه عامل جمعيتي در آينده به‌نفع آن خواهد بود و سناريوي احتمالي براي حل‌وفصل اين نزاع براساس ارزيابي جمعيتي براي مورد فلسطيني - صهیونیستی، پرداخته است.
موضوع(ات): فلسطین - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - فلسطین؛ اعراب و اسرائیل - مناقشات؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: