جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های آیندۀ سوریه


منبع: ماهنامه نامه آینده‌پژوهی
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ , July 6 2018
  شماره 56
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 6E49C52
چکیده: نوشتار حاضر ضمن تبیین چالش‌های پیش‌روی کشور سوریه در مرحلۀ اخیر و ماه‌ها و سال‌های آینده، به اهمیت نقش ج.ا.ایران و شرایط فرارو برای اثرگذاری و نقش‌آفرینی در این خصوص پرداخته است. در این راستا ابتدا سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران درخصوص سوریه و نقش‌آفرینی آن در فضای بحران تشریح شده و سپس چالش‌های آینده و مسائل مختلفی که ایران می‌تواند درخصوص آنها ایفای نقش کند مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: