Iran’s Struggles for Social Justice: Economics, Agency, Justice, Activism
مبارزات ایران در راه عدالت اجتماعی: اقتصاد، نمایندگی، عدالت، فعالیت


منبع: Palgrave Macmillan
تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ , April 29 2017
  978-3-319-44226-6
نویسنده (گان):Vahabzadeh, Peyman؛
کدبازیابی: 724284D
چکیده: کتاب حاضر به بررسی مقولۀ «عدالت اجتماعی» در ایران اختصاص یافته است. این کتاب برگرفته از نشستی در دانشگاه ویکتوریای کانادا نگاشته شده و دیدگاهی جانبدارانه درخصوص وضعیت اجتماعی در ایران دارد. به باور نویسندگان، آرمان مردمی در انقلاب سال 57 در ایران رسیدن به «عدالت اجتماعی» بوده است که به ادعای آنها این امر پس از انقلاب محقق نشده است. آنها تلاش دارند در این اثر، الگویی نظری و پژوهشی برای بحث درخصوص نابرابری‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی در ایران ارائه دهند و مدعی شده‌اند برای احیای عدالت اجتماعی در ایران ارائۀ گفتمانی جدید ضروری است تا حقوق زنان، حقوق بشر، و حق آزادی بیان بار دیگر زنده شوند.
موضوع(ات): ایران - اوضاع اجتماعی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: