نسل جدید پادشاهان و پویایی‌های جانشینی در کشورهای عرب خلیج فارس


منبع: بنیاد کشورهای عرب خلیج فارس در واشنگتن / مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۹۷ , July 31 2018
 
نویسنده (گان):اسمیت دیوِن، کریستین؛
کدبازیابی: 77DEA70
چکیده: از آنجا که پادشاهی‌های عرب خلیج فارس با مرحلة انتقال نسل در رهبری مواجه هستند، چالش‌های جدیدی ظهور یافته‌اند. این رقابت شدید برسر تاج‌وتخت، توأم شده است با: محیط‌های اطلاعاتی که عمیقاً دچار دگرگونی شده‌اند؛ جوامعی که دارای تحصیلات بیشتری هستند و بیشتر در امور دولتی مشارکت دارند؛ و یک محیط منطقه‌ای بی‌ثبات که بستری برای منازعه است. این نیروها مانع تداوم هنجارهای درازدامنی می شوند که تعاملات حاکم بر خانواده‌های سلطنتی را تنظیم می‌کنند. نوشتار حاضر، این پویایی‌های معاصر، یعنی رقابت نسل جدید، وسوسه‌هاس پوپولیستی، حامیان خارجی و محیط اطلاعاتی جدید را بررسی کرده و تأثیر آن را بر روی خانواده‌های حاکم بر کشورهای خلیج فارس نشان داده است.
موضوع(ات): کشورهای خلیج فارس - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: