Iraqi Kurdistan, the PKK and International Relations: Theory and Ethnic Conflict
کردستان عراق، پ‌ک‌ک و روابط بین‌الملل: نظریه و منازعة قومی


منبع: Routledge
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶ , July 7 2017
  358P.
نویسنده (گان):Cerny, Hannes ؛
کدبازیابی: 82DD919
چکیده: این کتاب می‌کوشد با توضیح پیچیدگی‌های وضع کردستان عراق تصویری از جایگاه و نقش کردها در میدان نبرد با داعش ارائه دهد؛ نقشی که بی‌تردید می‌تواند در تعیین جایگاه کردها در ترکیه، عراق و سوریة سال‌های آینده اثرگذار باشد. نویسنده بخشی از بحث خود را به‌طور خاص بر پ‌ک‌‌‌ک، نقش منطقه‌ای آن و تأثیرش بر ماهیت روابط کنشگران دولتی منطقه‌ای متمرکز می‌کند و شرح می‌دهد که ماهیت روابط پ‌ک‌ک و دیگر گروه‌های کرد منطقه چگونه بر موازنة قدرت و روابط دولت‌های منطقه اثر می‌گذارد.
موضوع(ات): کردستان (عراق) - سیاست و حکومت؛ حزب کارگران کردستان (ترکیه)؛ روابط بین‌المللی - فلسفه؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: