دوهفته‌نامه ایران رصد (142)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۷ , June 22 2018
  شماره 142
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 992F9C7
چکیده: در این شماره از بولتن ایران رصد در كنار مسئلۀ آيندۀ توافق، موضوعات مهم ديگري مانند مسئلۀ تحريم‌هاي ايران ستيزانه آمريكا و تأثير آن بر مناسبات اقتصادي ساير دولت‌ها و شركت‌هاي غيرآمريكايي با ايران از برجستگي و اهميت بيشتري برخوردار شده و به‌ويژه انديشكده‌ها و نخبگان اروپايي با دغدغه و نگراني بيشتري به اين موضوع توجه نشان داده‌اند. در اين مورد مي‌توان اين جمع‌بندي را عرضه داشت كه با وجود تلاش‌ها و انگيزه‌هاي جدي اتحاديۀ اروپا براي حفظ هويت و اعتبار خود و صيانت از توافق هسته‌اي به‌عنوان تنها دستاورد ملموس و برجستۀ اين اتحاديه در حوزۀ سياست خارجي و امنيتي، بيم‌ها و ترديدهاي جدي دربارۀ توانمندي و انسجام اين اتحاديه درمورد به چالش كشيدن يكجانبه‌گرايي ايالات متحده به چشم مي‌خورد.
موضوع(ات): توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ تحریم اقتصادی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: ویژه
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: