Toward a NATO of the Gulf? The challenges of collective defense within the GCC
به سوی ناتویی در خلیج فارس؟ چالش‌های دفاع دسته‌جمعی در شورای همکاری خلیج فارس


منبع: U.S. Army War College – Strategic Studies Institute
تاریخ: ۶ آبان ۱۳۹۶ , October 28 2017
  1-58487-770-7,  65,  آمریکا
نویسنده (گان):Samaan, Jean-Loup ؛
کدبازیابی: 9BC0011
چکیده: گزارش حاضر، پس از مروری کلی بر چالش‌های امنیتی نوظهور در خلیج فارس، به‌خصوص در سال‌های پس از بهار عربی، و بررسی احتمال شکل‌گیری نظامی امنیتی مشابه ناتو در این منطقه، به تفصیل شرح می‌دهد که چنین نظامی ــ ‌درصورت شکل‌گیری‌ــ با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود و باید به چه الزامات راهبردی و عملیاتی‌‌ای پاسخ دهد. وی بر اهمیت ایجاد یک فرماندهی مشترک نظامی در این منطقه تأکید دارد، اما یادآور شده است که هر اقدام عملی در این زمینه مستلزم فراهم‌سازی مقدمات فرهنگی و سیاسی ضروری است؛ مقدماتی که به‌نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی فراهم باشند.
موضوع(ات): شورای همکاری خلیج فارس - امنیت ملی؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: