گزارش سفر هیات جوانان کوربر به ایران


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ , April 23 2017
  18 ص.
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 9ED2BCA
چکیده: بنیاد کوربر یک موسسۀ غیر انتفاعی است که در سال 1959 توسط کورت کوربر تشکیل شد. این بنیاد درصدد است بستری برای گفت‌و‌گو در زمینۀ موضوعات سیاسی روز و انجام پروژه‌هایی دربارۀ موضوعات سیاسی و اجتماعی فراهم کند. با هماهنگ بنیاد کوربر آلمان هیاتی متشکل از 12 نفر از دیپلمات‌ها و سیاستمداران جوان به منظور آشنایی با حوزه‌های مختلف سیاسی ایران از جمله سیاست خارجی، موضوع زنان، حقوق بشر و رسانه‌ها از تاریخ 30 فروردین لغایت 3 اردیبهشت در ایران حضور داشتند. نوشتار حاضر گزارشی از حضور این هیات و نشست تخصصی برگزار شده به میزبانی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی در سه بخش است.
موضوع(ات): ایران - سیاست و حکومت؛ ایران - سیاست خارجی؛ حقوق بشر - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: