برنامج قیاس الرأی العربی
طرح سنجش افکار عربی


منبع: المرکز العربی للابحاث ودراسه السیاسات
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ , March 14 2017
  408ص. ,  قطر
نویسنده (گان):المرکز العربی للابحاث ودراسه السیاسات؛
کدبازیابی: A200F09
چکیده: متن حاضر به گزارش یافته‌ها و نتایج تازه‌ترین افکارسنجی سالانة مؤسسة دوحه در کشورهای عربی اختصاص دارد؛ طرحی که می‌کوشد تصویری جامع و به روز از نگاه شهروندان کشورهای مختلف عربی به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترسیم کند. یافته‌های این نظرسنجی که در 12 کشور عربی و با شرکت 18310 نفر انجام شده است تحت 8 عنوان کلی دسته‌بندی شده‌اند: ارزیابی کلی شهروندان کشورهای عربی از وضعیت جهان عرب، میزان اعتماد این شهروندان به نهادهای حکومتی عربی، نگرش شهروندان عرب به مردم‌سالاری و ارکان آن، مشارکت سیاسی و مدنی، نقش دین در حیات عمومی و حیات سیاسی جامعه، روابط میان‌عربی و تهدیدهای خارجی و منطقه‌ای (از جمله منازعة اسرائیلی‌ـ‌فلسطینی)، انقلاب‌های عربی و بهار عربی، و نهایتاً نگرش شهروندان عرب به داعش.
موضوع(ات): کشورهای عربی - سیاست و حکومت؛ دین و سیاست - کشورهای عربی؛ داعش؛ همه‌پرسی؛ ؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: