کریدور ایرانی: نگرانی اسرائیل از تحولات سوریه روبه افزایش است


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ , September 22 2017
  شماره 100,  82-83
نویسنده (گان):بابایی، محمد؛
کدبازیابی: B88C703
چکیده: با گذشت پنج سال از جنگ داخلی، سوریه بیش از هر زمانی به صلح نزدیک‌تر است. داعش با سرعت بالایی در حال از دست دادن مناطق تحت کنترل خود در شرق سوریه است و همین مسئله باعث شده این سوال به‌صورت جدی میان محافل تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشورهای مختلف مطرح شود که سوریه پس از جنگ چگونه خواهد بود؛ آیا ایران قادر خواهد بود دستاوردهای میدانی خود در جنگ با گروه مسلح تحت حمایت غرب را به یک امتیاز سیاسی تبدیل کند و به آنچه که می‌خواهد برسد، یا اینکه باوجود پیروزی در صحنۀ جنگ، این محور ممکن است در فرایند مذاکرات غافلگیر شود و پس از جنگ به حداقل امتیاز دست پیدا کند. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با مسعود اسداللهی، کارشناس ایرانی مقیم دمشق، برای شناخت بهتر از وضعیت پیچیدۀ سیاسی و میدانی سوریه.
موضوع(ات): اسرائیل - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست و حکومت؛ اسداللهی ، مسعود - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: