اقلیم کردستان عراق؛ وحدت یا جدایی


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ , August 15 2017
  7 ص.
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: BFD5744
چکیده: یکی از ویژگی‌های منطقۀ خاورمیانه ظهور بازیگران غیردولتی در این منطقه است که مسئلۀ کردی نیز در این مقوله قرار دارد. این مساله واقعیتی است که خود را بر تحولات منطقه تحمیل کرده و یافتن راه‌حلی برای چگونگی کنش جمهوری اسلامی ایران در برابر آن ضروری به‌نظر می‌رسد. نوشتار حاضر، به بررسی نشست شورای علمی گروه مطالعات خاورمیانه دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با عنوان «اقلیم کردستان عراق؛ وحدت یا جدایی» که در تاریخ 24 مرداد ماه 1396 برگزار شده پرداخته است.
موضوع(ات): عراق - کردستان - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: