تشکیل دولت جدید در عراق: بازیگران و رویکردها


منبع: ماهنامه نامه آینده‌پژوهی
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ , July 6 2018
  شماره 56
نویسنده (گان):اسدی، علی‌اکبر؛
کدبازیابی: E6DB128
چکیده: انتخابات پارلمانی 2018 عراق یکی از نقاط عطف روند سیاسی این کشور در دورۀ پس از صدام به‌عنوان فرصتی جدید برای وارد شدن به مرحلۀ پس از داعش و پرداختن به مسائل و چالش‌های پیش‌رو محسوب می‌شود. در این راستا تشکیل دولت جدید براساس نتایج انتخابات و ترکیب سیاسی جدید در بغداد به یکی از مسائل مهم در وضعیت اخیر تبدیل شده است. به‌خصوص اینکه مرحلۀ پس از داعش در عراق ویژگی‌های خاص خود را داراست و عرصۀ سیاسی عراق به‌شدت تحت تاثیر فضای پس از داعش و رقابت‌های نیروهای داخلی و منطقه‌ای قرار دارد. در این راستا بررسی نتایج انتخابات عراق و فهم علل آنها و تبیین رویکرد بازیگران مختلف در تشکیل دولت جدید به‌عنوان محورهای نوشتار حاضر اهمیت بالایی دارد.
موضوع(ات): انتخابات - عراق؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: