ایران، دیروز، امروز، فردا: تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران


منبع: / نشر معارف
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ , March 17 2009
  978-964-531-165-8,  ۳۷۶ص.,  قم
نویسنده (گان):نصری، محسن؛
کدبازیابی: E8C89EA
چکیده: انقلاب اسلامی ایران با سه رکن «مکتب اسلام»، «رهبری حضرت امام‌خمینی» و «فداکاری مردم» بی‌گمان در پی‌ریزی عصری جدید به‌نام «عصر امام خمینی» نقطه عطفی شد. این انقلاب با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به نفی استعمار خارجی، استبداد داخلی و نظام شاهنشاهی پرداخت و اینک برای تداوم، تعالی و گستردن خود، نیازمند «بصیرت» و شناخت نسل جوان و آحاد مردم است. کتاب حاضر ایران را در سه مرحله مورد کاوش قرار دهد: ۱. «ایران دیروز» در رژیم پهلوی ۲. «ایران امروز» در جمهوری اسلامی و تحولات و تغییرات و دستاوردهای عظیم آن ۳. «ایران فردا».
موضوع(ات): ایران – تاریخ – انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ – نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: