Meeting the China Challenge
مواجهه با چالش چین


منبع: CSIS
آدرس وب:http://https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/pub...
تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۹۶ , January 29 2018
  64,  United States
نویسنده (گان):James Andrew, Lewis؛ Hamre, John J ؛
کدبازیابی: EF1A8A4
چکیده: به باور نویسنده، درطی یک دهۀ گذشته تلقیات آمریکا درقبال چین تغییر کرده است. دولت ترامپ خود را برای مواجهه با آنچه که برخی کارشناسان سیاست‌های اقتصادی غارتگرانه چین خوانده‌اند آماده کرده است. بخش خصوصی آمریکا اگرچه هنوز درصدد حضور در چین است اما در مقایسه با دهۀ گذشته برای بازی در‌ آن حوزه خوش‌بینی کمتری دارد. بنابر یک نظرسنجی صورت گرفته از سوی مؤسسه پیو اکثریت افکار عمومی آمریکا ـ 65 درصد ـ چین را دشمن و یا مشکل جدی برای آمریکا می‌دانند. نوشتار حاضر، شامل مجموعه‌ای از مقالات می‌باشد که ازسوی گروهی از کارشناسان مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک (CSIS) تهیه و در آن به طیف گسترده‌ای از ابعاد روابط اقتصادی چین و آمریکا پرداخته شده است.
موضوع(ات): چین - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - چین؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: