گزارش ویژه: کارکرد سیاسی «قبیله» در عراق: از دوران پادشاهی تا پس از صدام
التوظيف السياسي للقبيله في العراق: من الملكيه إلى ما بعد صدام


منبع: مجله المستقبل العربی / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۵ , November 16 2016
 
نویسنده (گان):فواز، احمد عبدالحافظ؛
مترجم (ان):خواجوئی، محمد ؛
کدبازیابی: F1DF944
چکیده: نویسنده پس از مروری بر جایگاه سیاسی و اجتماعی قبایل در تاریخ عراق، شرح داده است که بهره‌گیری از قبایل به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی مراجع قدرت ــ‌ از استعمارگران بریتانیایی گرفته تا دولت‌های معاصر المالکی و العبادی‌ ــ در جامعۀ عراق متداول و رایج بوده است. بااین‌حال، وی بر این باور است که چنین روندی پیامدهای مهمی برای نظام سیاسی و پایگاه مردمی آن در عراق امروز به‌دنبال دارد. وی به‌طور خاص، افزایش تأکید و توجه بر تعلقات قبیله‌ای ــ‌ به‌جای تعلقات ملی‌ــ و دشوارتر شدن سیطرۀ دولت مرکزی بر قبایل را از خطرناک‌ترین پیامدهای بلندمدت پررنگ‌تر شدن نقش سیاسی و اجتماعی قبایل عراق دانسته و هشدار داده است که این پیامدها عراق را با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد کرد.
موضوع(ات): عراق - سیاست و حکومت؛ قومیت - عراق؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: