کتاب امنیت بین‌الملل (۲): فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (۲)


منبع: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۸۴ , April 19 2005
 مؤسسه تهران,  نخست,  964-8680-64-7,  ۲۴۰,  تهران
نویسنده (گان):عبدالله‌خانی، علی؛
کدبازیابی: bb00020055404211910
چکیده: کتاب حاضر دربر گیرنده ۳ پروژه تعریف‌شده از سوی مؤسسه تهران است که نخستین آن با بهره‌گیری از روشی تحلیلی - توصیفی به فرصت‌ها و چالش‌های موجود در روابط ایران و روسیه پرداخته، دومین مقاله با اتخاذ رویکردی تاریخی امکان ایجاد همگرایی میان آمریکا و اتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار داده و با ادامه بحث به شکلی تحلیلی، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این خصوص را به بحث می‌نشیند، و نهایتا سومین مقاله اندیشه‌ها و سیاست‌های پان‌ترکیستی موجود در جمهوری آذربایجان را بررسی نموده، با ذکر برخی نابسامانی‌های درونی در این کشور، به ارائه پیشنهاداتی درخصوص نحوه برخورد ایران با این مسئله می‌پردازد.
موضوع(ات): امنیت بین‌المللی؛ ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی ؛ ایران - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایالات متحده ؛ پان تورانیسم؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط:
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > مناطق سیاسی > اتحادیه ارو‍‍پا > روابط خارجی > ايالات متحده >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > روابط خارجی > اتحاديه اروپا >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > روسیه‌ فدراتیو >
درگاه دید > موضوعات > امنیت، جنگ و صلح > امنيت بين‌المللی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > سیاست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای شرقی > روسیه فدراتیو > روابط خارجی > ایران >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای شرقی > روسیه فدراتیو > سیاست خارجی >