درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > تاريخ > انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ > (۳۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتار حاضر درصدد است با محوریت اندیشه‌ها و بیانات مقام معظم رهبری، به بررسی مفهوم و مؤلفه‌های اثرگذار بر آسیب‌شناسی جنبش‌های بیداری اسلامی و ارائة الگوی تحلیلی آن، با تکیه ‌بر عناصر موفقیت انقلاب اسلامی ایران بپردازد. به‌همین‌منظور با استفاده از روش تحلیل داده‌های تفسیر روشی متن‌محور ابتدا به ارائة عناصر اثرگذار بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخته می‌شود؛ سپس ازطریق رجوع کتابخانه‌ای به بیانات مقام معظم رهبری و تحلیل آنها با استفاده از روش مذکور، تعریف بیداری اسلامی در اندیشة ایشان بیان شده است. نتایج حاکی است که جنبش‌های بیداری اسلامی در اندیشة مقام معظم رهبری درمعرض دو آفت درونی و بیرونی می‌توانند قرار گیرند.
پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن، چه قرائت جدیدی از ملی‌گرایی ارائه داده است؟ فرضیۀ اصلی در پاسخ به پرسش مزبور، این است که رفتارشناسی جمهوری اسلامی ایران در برخی وقایع و تحولات سیاسی- اجتماعی تعیین‌کننده و اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله و سند هویت ملی و رویکرد نسبت زبان فارسی و هویت باستانی، نشان‌دهندۀ ایجاد یک تلفیق سازنده میان دو منبع هویت‌ساز یعنی ایرانیت و اسلامیت در راستای تحقق اهداف انقلابی وحفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است. چهارچوب نظری انتخاب‌شده برای پژوهش، نظریۀ ‌ام‌القری است.
زبيگنيو كازيميرز برژه‌ژينسكي مشهور به برژينسكي كه همزمان با انقلاب اسلامي ايران، مشاور امنيت ملي جيمي كارتر، رئيس‌جمهور وقت آمريكا بود يكي از شناخته‌شده‌ترين سياستمداران ينگه دنيا در كشورمان محسوب مي‌شود. نوشتار حاضر به بیان مواضع و دیدگاه‌های وی پرداخته است.
در سال‌هاي پاياني قرن بيستم دنيا شاهد ظهور انقلاب اسلامي در كشور ايران بود. انقلاب اسلامي در حالي سه دهه از عمر خويش را پشت سر گذارده كه پس از مواجهه با چالش‌هاي گوناگون، هم اكنون با موج بلند و ‌فرآيند پيچيده و پويايي به نام جهاني شدن روبه‌رو شده است. اهميت اين فرآيند به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد سرنوشت بسياري از نظام‌هاي سياسي، مكاتب فكري و جنبش‌هاي اجتماعي به چگونگي تعامل و مواجهه آنها با اين فرآيند بستگي خواهد داشت.
شش مشخصه بارز دوره زندگی شهید مرتضی مطهری كه به مثابه بستر تاثیرگذار و شكل‌دهنده به شخصیت وی قابل مطالعه است، عبارتند از: فضای استبدادی دوره پهلوی، فعال شدن جریان‌های ماركسیستی، فعال شدن جریان‌های لیبرالیستی ناسیونالیستی، فعال شدن جریان‌های روشنفكری دینی، تحولات درون حوزوی و شروع نهضت امام خمینی. كنكاش در زندگی سیاسی و علمی استاد مطهری بیانگر آن است كه ایشان هم از این موضوعات تاثیر پذیرفته و هم در مواجهه با آنها واكنش ایجابی در نظریه‌پردازی و تحول‌آفرینی داشته و در چنین فضایی، فعالیت علمی سیاسی و مبارزاتی خود را دنبال کرده است. لذا مسیری كه این نوشتار می‌پوید تسهیل‌كننده مولفه‌های شناخت این متفكر نواندیش حوزوی و مقطعی است كه او در آن زندگی کرده است.
۶. Türkiye ve İran: Gelenek, Çağdaşlaşma, Devrim ، شهريور ۱۳۹۱
ترکیه و ایران : سنت‌گرایی ، مدرنیته و انقلاب
نویسنده در این کتاب به بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های وقوع دو دگرگونی عمده در ایران و ترکیه (تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاتورک در ربع اول و وقوع انقلاب اسلامی در ربع آخر قرن بیستم) پرداخته است. وی معتقد است در کنار تفاوت‌های اساسی که این دو نهضت با هم دارند، مشابهت‌هایی نیز وجود دارد که ضدامپریالیستی بودن ماهیت هردو جریان ازجمله این مشابهت‌ها محسوب می‌شود. نویسنده انقلاب ترکیه را حاصل کار بوروکراسی مدنی و ارتش ملی و انقلاب اسلامی ایران را دستاورد علما، تجار و روشنفکران دانسته و بر این باور است که هردو حرکت نتیجه رویدادهای گذرای سیاسی و حوادث خلق‌الساعه نبوده و ریشه در فرآیند درازمدت برآمده از تاریخ دارد.
این نوشتار تلاش کرده تا ضمن بررسی اجمالی سیر نظریه‌های انقلاب از نسل اول تا چهارم، به بررسی نقش و جایگاه انقلاب اسلامی ایران در تحول مباحث انقلاب و گذار از نسل سوم به نسل چهارم نظریه‌های انقلاب بپردازد.
با آشکار شدن این تاثیر که چگونه حوزة نفوذ یک قدرت منطقه‌ای برپایه عامل مذهب گسترش پیدا می‌کند. تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی خواهند توانست از فرصت‌های موجود بهتر استفاده و با تهدیدات مقابله کند. کتاب می‌خواهد با توجه به اهمیت و جایگاه بالای مذهب شیعه در سیاست خارجی ایران، با نگاهی علمی و بی‌طرفانه به بحث ژئوپلیتیک شیعه بپردازد و از این طریق روابط مرکز ـ پیرامون را در مناسبات داخلی شیعیان بررسی کند.
این نوشتار متن مقاله دكتر قاليباف است که در همايش اسلام و تحولات ژئوپوليتيکي خاورميانه و شمال آفريقا، به ارائه آن پرداخته است. وی در مقاله که چندي پيش با عنوان خاورميانه معاصر و بيداري اسلامي ارائه كرده، دو سوال اساسي را طرح کرده؛ سوال اول این که آيا حرکت‌هاي رخ داده در منطقه خاورميانه و جهان اسلام با انگيزه و بنياد اسلامي است؟ سوال دوم که مقاله نيز بر اين مبنا بود، اين است که آينده اين تحولات بزرگ به چه سمتي حرکت کرده و چه سامان تازه‌اي بر کشور‌ها پس از اين بيداري حاکم خواهد شد؟ وی در اين مقاله سعي كرده تا از يك روش مقايسه‌اي ميان انقلاب اسلامي و بيداري اسلامي كه در خيزش‌هاي منطقه در حال اتفاق است، استفاده کند.
مردم ایران در سال 1357 با ریختن به خیابان ها، اعتراض گسترده خود را علیه دیکتاتوری خاندان پهلوی ابراز داشتند. این حرکت در نهایت منجر به شکل گیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) شد. از زمان آغاز قیام مردم مصر از 18 روز پیش تاکنون اظهار نظرهای بسیاری از سوی کارشناسان و ناظران تحولات بین المللی از سراسر جهان درباره شباهت این حرکت با انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته که برخی آن را رد و برخی نیز بر شباهت‌های بسیار بین این دو حرکت اذعان دارند. گرچه انقلاب مصر از رهبری واحدی برخوردار نیست و همین مسئله هم در دیر به ثمر رسیدن آن دخیل است، اما علیرغم این اظهارات بدون شک می توان از زوایای خاص شباهت های بسیار و انکار ناپذیری بین این دو حرکت پیدا کرد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ |