درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > جنوب آسیا > پاکستان > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. آشتی اسلام، دموکراسی و غرب ، اسفند ۱۳۸۸
Reconciliation: Islam, Democracy and the West
نوشتار حاضر دربرگیرنده خاطرات و تجربیات شخصی و توصیه‌های بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، به دنیای غرب مبنی‌بر لزوم تلاش جهت درک وفهم صحیح و شناخت بیشتری دنیای اسلام و پرهیز از تقابل با مسلمانان است. بوتو شدیدا نگران فرقه‌گرایی و ظهور گروه‌های اسلامی تندرو و افراطی در خاورمیانه و به‌ویژه پاکستان و افغانستان بوده و به این قبیل افراد توصیه می‌کند راه اعتدال و میانه‌روی را درپیش گیرند.
این کتاب تلاش دارد تا با بررسی اجمالی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و ... پاکستان، شناختی مناسب از این کشور اسلامی را به خواننده ارائه نماید. نقطه تمرکز این سلسله انتشارات، مسائل مذهبی و اسلامی موجود در این کشورها می‌باشد.

۱