درگاه دید > راهنماها > موسسات تحقیقاتی > سیاست و حکومت > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. المؤسسات الدينية والتنافس السياسي: دراسة في علاقة الأزهر بدولة الإمارات بالتركيز على فترة ما بعد 2011 ، آذر ۱۳۹۶
موسسات دینی و رقابت های سیاسی: مطالعاتی در رابطه الازهر با دولت امارات با تمرکز بر دوره بعد از 2011
حمایت‌های مالی کشورهایی همچون امارات متحده عربی از الازهر زمینه‌ساز تاثیرگذاری آنها بر جهت گیری‌های سیاسی این دانشگاه است. (برای مثال حمایت از تحریم قطر). به باور نویسنده، این دانشگاه اسلامی با توجه به جایگاه دینی خود باید سیاست میانه‌ای را درپیش گیرد.

۱