درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. جامعه مدنی و تغییر در خاورمیانه ، آذر ۱۳۹۲
Civil Society and Change in the Middle East
کتاب حاضر منتخبی از مقالات ارائه‌شده به دومین کنگره علوم اجتماعی ترکی - عربی است. کتاب حاضر بعد از مقدمه‌ای درباره کنگره علوم اجتماعی ترکی ـ عربی در سه بخش به بررسی جامعه مدنی و تغییر در خاورمیانه پرداخته است. بخش اول با نام «دولت، شهروندی و جامعه مدنی» در 3 مقاله به رابطه دولت‌ها با رسانه‌ها، اقدامات شهروندی در ترکیه و تغییر هویت عربی پرداخته است. بخش دوم به نقش جامعه مدنی، فرهنگ و کارگزار در تغییرات اجتماعی خاورمیانه پرداخته و شامل 5 مقاله در این زمینه است. بخش سوم به جنبش‌های اجتماعی و انقلاب در کشورهای عربی خاورمیانه اختصاص یافته و در پنج مقاله موضوعاتی چون جنبش‌های کارگری و دانشجویی در هند، نقش جامعه مدنی در ناآرامی‌های سوریه، و بازوی نظامی حزب‌الله را مورد بررسی قرار داده است.
۲. The Eu's Middle East Policy and Its Implications to the Region ، تير ۱۳۸۶
سیاست‌های خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا و پیامدهای آن برای منطقه
در چهار سال اخیر، خاورمیانه به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. با این وجود به جرات می‌توان گفت که این اتحادیه در قبال ایران و عراق سیاست واضحی نداشته و در کل دچار چنددستگی است. مقاله حاضر به تحلیل سیاست خاورمیانه‌ای این اتحادیه پرداخته و پیامدهای آن برای منطقه را بررسی نموده است.

۱