درگاه دید > راهنماها > موسسات تحقیقاتی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Stratejik Araştırma Merkezleri( Stratejik Rapor No: 30 Eylül 2008) ، مهر ۱۳۸۷
مراکز تحقیقات استراتژیک ( گزارش استراتژیک شماره 30، سپتامبر2008)
مراکز تحقیقات استراتژیک در آمریکا بسیار زیادند. برخی از آنها وابسته به دولت و برخی مستقلند. در کشورهای انگلوساکسون و مدلهای تابعه، مستقل‌تر و تاثیرگذارتر و در آلمان وابسته به احزاب سیاسی با پشتوانه مالی قوی هستند.این نهادها در کشورهای دنباله رو سیستم سابق شوروی، تبیین کننده سیاستهای دولتی اند و در کشورهای توتالیتر عربی،آفریقایی و آمریکای لاتین،علیرغم وجود نخبگان فکری قوی در این نهادها و نمود اندیشه هایشان در مسایل جهانی، در داخل بسیار محافظه‌کارند. در ترکیه نیز تعداد این مراکز درخور توجه است ولی برخی از آنها واردکارهای موازی و رقابتهای ناصحیح می‌شوند.آنها کاملا" تخصصی نشده اند و عرصه‌های جدیدی هست که به آنها نپرداخته اند.

۱