نتیجه جستجو ( ۲۵۳۵۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۵۳۵ صفحه
باتوجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگري در رشد و شکوفایی اقتصادي کشورها، نوشتار حاضر به بررسی رابطه بین گردشگري بین‌الملل و رشد اقتصادی در ایران به‌عنوان هدف اصلی پژوهش پرداخته است. نتایج به‌دست‌ آمده حاکی از آن است که گردشگري بین‌الملل، توسعۀ مالي، مصرف انرژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير مثبت و معنی‌داري بر رشد اقتصادي ایران داشته است. براساس نتایج حاصل از بررسی رابطۀ عليت بین عوامل مؤثر بر گردشگري بین‌الملل، رابطۀ علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالي و مصرف انرژي به گردشگری بین‌الملل در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد.
موضوعات: تکنولوژی اطلاعات؛ گردشگری
فصلنامه راهبرد

به باور نویسندگان، یکپارچه‌‏سازی سیستم‌‏های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران با موانعی مواجه است که می‌‏توان آنها را در قالب موانع طراحی، انسانی، فنی، سیاسی و استراتژی دسته‌بندی کرد. جامعۀ پژوهش دربرگیرندۀ اعضای هیئت‌ علمی گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و دست‌اندرکاران دولت الکترونیک است که به‌دلیل محدود‌ بودن تعداد افراد، نمونه‌گیری انجام نشد. ازنظر پاسخگویان، درجۀ اهمیت موانع استراتژی در یکپارچه‌‏سازی سیستم‌‏های اطلاعاتی از همۀ موانع بیشتر بود (57/0). موانع سیاسی و موانع فنی به ترتیب با میانگین 54/0 و 45/0 در درجۀ دوم و سوم اهمیت و موانع انسانی و طراحی به ترتیب با میانگین 45/0 و 35/0 در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.
موضوعات: نظامهای اطلاعاتی؛ امنیت اطلاعات
فصلنامه راهبرد

نوشتار حاضر تأثیر تحول فناوري موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران را مورد کاوش قرار داده است. باتوجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه درقبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین‌الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را سرلوحۀ سیاست دفاعی قرار داده است. بررسی نظریۀ بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعۀ این فناوری‌ها، واکاوی راهبرد دفاعی- امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوري موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش‌های اصلی این نوشتار را تشکیل داده است.
موضوعات: صنایع دفاعی - ایران؛ سیاست نظامی - ایران؛ سیاست امنیتی - ایران؛
فصلنامه علمی - پژوهشی راهبرد

به باور نویسنده، رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای بر سیاست هسته‌ای ایران به همان میزان تاثیر گذاشت که فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی، به‌طوری که با برجسته شدن مسالۀ داغ و جنجالی هسته‌ای ایران به‌خصوص در دهۀ اخیر، تعارض واحدها لحظه‌به‌لحظه شکلی منازعه‌آمیزتری یافت که دراین‌میان تبلیغات منفی غرب و برخی واحدهای خاورمیانه، حساسیتی بسیار شدید بر روی مسئلۀ اتمی ایران به‌وجود آورده است و ضمن تاثیرات محسوس بر سیاست و امنیت خاورمیانه، باعث به‌وجود آمدن عکس‌العمل‌های خصمانه‌ای در ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای نسبت به ایران شده که درنهایت به اتحادهای امنیتی بین واحدها علیه ایران انجامید.
موضوعات: سیاست امنیتی - خاورمیانه؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ ایران - سیاست خارجی
فصلنامه علوم سیاسی

۵. Kurdistan Referendum: Challenges and Consequences ، مرداد ۱۳۹۶
رفراندوم کردستان؛ چالش‌ها و نتایج
نویسنده با اشاره به اعلام رفراندوم استقلال کردستان عراق در 25 سپتامبر 2017، این مسئله را هم به‌لحاظ اهمیت موضوع و هم پیچیدگی‌های بیشتری که در خاورمیانه می‌تواند ایجاد کند، قابل‌تأمل دانسته است؛ زیرا کردها تنها به کردهای عراقی محدود نمی‌شوند و در کشورهای مختلف منطقه از ترکیه تا ایران و سوریه پراکنده هستند. به باور نویسنده، مخالفت با استقلال کردها ایران، عراق و ترکیه را به هم نزدیک می‌کند و درعین‌حال، رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای عربی برای فشار بر تهران ممکن است از استقلال کردها حمایت کنند.
موضوعات: کردان
سایت «باشگاه بین المللی گفتگوهای ولدای»

به باور نویسنده، تأمین بودجه، موتور محرکۀ انجام عملیات سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه است. این درحالی است که برخی از این سازمان‌ها نظیر طالبان و داعش با تاسیس به‌اصطلاح دولت، هزینه‌های رفاهیِ مناطق تحت سیطرۀ خود را نیز بر مخارج نبرد و بقای خود بار کرده‌اند؛ لذا بررسی الگوهای متفاوت حاکی از این واقعیت است که سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه با برخورداری از شبکۀ مالی گسترده غیردولتی به خودگردانی دست یافته‌اند، اما این واقعیت به‌نظر می‌رسد که این خودگردانی بر پایۀ ارادۀ برخی دولت‌ها در استفاده از این سازمان‌ها برای تغییر معینی در نظام بین‌الملل به‌منظور دست‌یابی به منافع نسبی‌ آنها استوار است.
موضوعات: تروریسم - خاورمیانه
فصلنامه علوم سیاسی

۷. Тайны сирийской войны: израильский фактор ، مرداد ۱۳۹۶
ابعاد پنهان جنگ سوریه؛ فاکتور رژیم صهیونیستی
به باور نویسنده، درمیان مسائل مختلف در جنگ سوریه، بلندی‌های جولان برای رژیم صهیونیستی اهمیت بیشتری دارد و در این کشور معتقدند که تجزیۀ سوریه به نفع رژیم صهیونیستی است؛ زیرا شناسایی تعلق این بلندی‌ها به تل‌آویو را تسهیل خواهد کرد. برای تحقق این منظور، رژیم صهیونیستی از دروزی‌های سوری و برخی گروه‌های معارض ازجمله «جیش المحمد» و «حیات تحریر الشام» نیز حمایت کرده است و به آمریکا نیز برای تحقق اهداف خود اتکای تام ندارد.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛ اسرائیل - سیاست خارجی
سایت «بنیاد مطالعات راهبردی» / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۸. ?Пятый раунд переговоров по Сирии в Астане: будут ли созданы зоны деэскалации ، مرداد ۱۳۹۶
پنج دور مذاکرات در مورد سوریه در آستانه؛ آیا مناطق امن محقق خواهند شد؟
نوشتار حاضر، با اشاره به برگزاری پنجمین دور مذاکرات آستانه در مورد سوریه که چهار و پنج ژوئیه 2017 با شرکت نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه، آمریکا، سازمان ملل، سوریه و معارضین برگزار شد، ابعاد توافقات و موانع اجرایی شدن توافق بر سر آتش‌بس و مناطق امن را طی نشستی تخصصی بررسی کرده است. در این گزارش تصریح شده که توافق مناطق امن میان ایران، روسیه و ترکیه در سوریه به‌درستی اجرایی نشده است. رویکرد ایران عقیدتی، رویکرد ترکیه نوعثمانیسم و کشورهای عربی خلیج فارس به‌دنبال حمایت از معارضین میانه‌رو هستند. دراین‌میان، هدف نهایی رژیم صهیونیستی و آمریکا تضعیف حداکثر ایران در منطقه است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛ مذاکرات سیاسی؛ ایران - سیاست خارجی؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۹. توان سایبری ناتو: تکامل استراتژیک و عملیاتی ، مرداد ۱۳۹۶
NATO Cyberspace Capability: A Strategic and Operational Evolution
نوشتار حاضر به بررسی وضعیت گذشته و تکامل تلاش‌های دفاع سایبری ناتو ازطریق ارزیابی کارآمدی این سیاست‌ها در پیش‌بینی تهدیدات علیه کشورهای عضو، ازجمله ایالات متحدۀ آمریکا پرداخته است. براین‌اساس، این گزارش بر تاریخ تلاش‌های دفاع سایبری ناتو و اینکه چگونه استراتژی و سیاست‌های این اتحادیه باتوجه به شرایط تغییر نموده، متمرکز شده است. نویسنده در سه بخش به تبیین استراتژی و سیاست دفاع سایبری ناتو، توان سایبری این اتحادیه و مأموریت‌های آن و درنهایت، مسائل و چالش‌های اصلی پیش‌ِ روی سیاست کنونی ناتو پرداخته است.
موضوعات: امنیت اطلاعات؛ ناتو؛ سیاست امنیتی - ناتو؛
Strategic Studies Institute / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر به بررسی لزوم تحقق پارادایم ساختارگرا در سیاست‌گذاری‌های جمهوری آذربایجان با توجه به چندپارگی هویتی این کشور، چه در حوزۀ سیاست خارجی و چه در داخل، این کشور پرداخته است. نویسنده این نوشتار به بررسی موضوعاتی چون: بررسی مبانی شکل‌گیری هویت آذربایجان پس از استقلال، توجیه عدم وجود ثبات در رویکردها و نبودِ تعریفی مشخص از هویت و کیستی، برشماری سازمان‌ها و اتحادیه‌هایی که آذربایجان در آنها عضویت داشته و فرصت‌های منتج از آن را مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: سیاست جغرافیایی - آذربایجان (جمهوری)؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۵۳۵