نتیجه جستجو ( ۱۹۷۷۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۹۷۸ صفحه
نوشتار حاضر به بررسی روايت‌ها و بينش‌هايي پرداخته است که جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با انقلاب‌هاي عربي ارائه داده است. هدف اساسي اين بينش، نفوذ چشمگير ايران در جهان اسلام و آيندۀ آن است. نويسنده بر این باور است که محورهاي اصلي روايت‌هاي ايران عبارتند از: تهديد داعش؛ مداخلۀ خارجي و هدف گرفتن «مقاومت»؛ جنگ با تروريسم و ايران نوين؛ مهدويت. وی مهدويت را نقطۀ ثقل بينش ايران دانسته که تاحدي توجيه‌کنندۀ منطق مداخله در سوريه است، و سپاه پاسداران هم در راستاي زمينه‌سازي براي ظهور امام زمان پا به اين عرصه گذاشته است و حيطۀ اختيارات خود را در داخل و خارج از ايران گسترش داده است.
موضوعات: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ ایران - سیاست خارجی ؛ مهدویت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر اهمیت ایده‌ها، هویت‌ها و ارزش‌ها در منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریقا را مورد ارزیابی قرار داده است. فرضیۀ اساسی و اصلی در اینجا مسئلۀ هویت‌ها، ارزش‌ها و ایده‌ها در سیاست جهانی به‌صورت عام و در منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریقا به‌صورت خاص و ویژه است. در این پژوهش تلاش شده بعد از ارائۀ نگاهی کلی به این مفاهیم؛ یعنی ایده‌ها، هویت‌ها، ارزش‌ها، خاستگاه و جایگاه آنها در روابط بین‌الملل، ارتباط آنها با جهان غیرغربی، بر پایۀ ادبیاتی که در منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریقا به‌وسیلۀ اندیشمندان بومی شکل گرفته را مورد توجه و ارزیابی قرار دهد.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر به بررسي آيندۀ رهبري در جمهوري اسلامي ايران و بحث جانشيني و نيز آيندۀ مرجعيت در تشيع و بحث جانشيني درصورت درگذشت آيت‌الله سيستاني در عراق و پيوند ميان اين دو تحول پرداخته است. نويسنده کوشيده است ميان اين دو حوزه پيوندي برقرار سازد و درمورد پيامدهايي که به ادعاي وی داراي ابعاد فراملي و منطقه‌اي خواهد بود، هشدار دهد. وی حجم عمده‌اي از کار خود را صرف بررسي‌هاي تاريخي درمورد زندگي آيت‌الله شاهرودي و تحولات مرجعيت در عراق و رهبري در ايران پيش از انقلاب تاکنون کرده است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت ؛ اسلام و سیاست؛ شیعه؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر به بررسی ریشه‌های فکری تکفریسم و بحران هویت درمقابل مدرنیته پرداخته است. به باور نویسنده، ظهور تکفیریسم در سوریه برای کنترل افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه بوده است. وی تقویت جریان تصوف در عالم تسنن که محبان اهل بیت هستند به‌عنوان حلقۀ وصل تسنن و تشیع؛ حمایت از جریانات دموکراسی‌خواه و سکولار در جهان عرب درمقابل جریان خلافت؛ ایجاد گفتمان بین نخبگان ایران و جهان تسنن در رشته‌های تجارت، صنعت، گردشگری، هنری، ورزشی، علمی، را راه‌حلی برای مسئلۀ تکفیریسم دانسته است.
موضوعات: تروریست‌ها
سایت دیپلماسی ایرانی

در سال‌های اخیر، مفاهیم تازه‌ای به عرصۀ سیاست خارجی کشورها راه یافته‌ است. «دیپلماسی اندیشمندان» از آن دست مفاهیم است که بر گفت‌وگو و دوستی میان روشنفکران، تحلیلگران و صاحبنظران کشورها با یکدیگر و تاثیرگذاری آنان بر ایده‌ها و سیاست‌های تصمیم‌گیران دولتی تاکید دارد. درمیان انبوه رفت‌وآمدهای دیپلماتیک میان تهران و مسکو در سال‌های اخیر، آمدوشدهای علمی و گفت‌وگوهای میان اندیشمندان دو کشور نیز کم‌کم گسترش یافته است. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با دسته‌بندی موضوعی، تصویری از دیدگاه‌های این اندیشمندان دربارۀ جهان امروز نمایش دهد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران
سایت دیپلماسی ایرانی

۶. Умеренность и прагматизм «шейха дипломатии ، خرداد ۱۳۹۶
میانه‌روی و عملگرایی شیخ دیپلمات
نویسنده با اشاره به پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، تأکید دارد دور دوم وی آسان نخواهد بود و باید مشکلات زیادی را هم در عرصۀ داخلی و خارجی حل کند و اهداف زیادی را محقق سازد. برای حل مشکلات داخلی وی باید عملگرایی را در دستور کار قرار دهد و موفقیت وی در عرصۀ خارجی نیز تاحد زیادی به واکنش منطقه و جهان بستگی دارد. آقای روحانی برای دور دوم، تحقق توسعۀ اقتصادی و فضای بازتر سیاسی و اجتماعی را وعده داده است. در سیاست خارجی نیز بر «میانه‌روی و عقلانیت» تأکید دارد. به باور نویسنده، اولویت روابط با جهان اسلام، تقویت روابط با کشورهای مختلف و تعهد به برجام و تلاش برای رفع تحریم‌های باقی‌مانده ازجمله موضوعات اصلی سیاست خارجی آقای روحانی در دورۀ دوم است.
موضوعات: روسای جمهور - ایران - انتخابات - نتایج و تاثیرات؛ ایران - سیاست و حکومت؛ ایران - سیاست خارجی؛
سایت «شورای روسی امور بین‌الملل

به باور نویسنده، با روی کار آمدن اوباما در سال 2009 احتمال رویارویی نظامی ایران و آمریکا کاهش یافت. امضای پیمان استراتژیک بین ایالات متحده و افغانستان بر نگرانی‌های امنیتی ایران افزود و بدبینی متقابل استمرار یافت و در مراحلی ایران متهم به کمک به طالبان شد. دو کشور منافع مشترکی در بسیاری از موضوعات در افغانستان خواهند داشت. این منافع شامل کمک به دولت کابل، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، رسیدگی به بحران پناهندگان افغان، افزایش توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان و ایجاد انگیزه برای آشتی ملی است، اما تنش در روابط ایران و ایالات متحده تاکنون مانع این مهم شده است.
موضوعات: افغانستان - سیاست و حکومت؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

نوشتارحاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر بر تقویت مسئله حقوق بشر در بین دولت‌ها پرداخته و به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر چه تاثیری بر مسائل حقوق بشری دولت‌ها داشته است؟ و این فرضیه را مطرح کرده است که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها را به‌دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده که ویژگی‌های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی توانسته است پاسخگویی دولت ها درقبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.
موضوعات: حقوق بشر
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

سوال اصلی نوشتار حاضر این است که فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه چه تاثیری داشته است؟ فرضیۀ پژوهش عبارت است از اینکه که فرهنگ استراتژیک روسیه با منطقی تدافعی متشکل از مولفه‌هایی همچون تصور تهدید، ویژگی‌های ژئوپلیتیک و نگاه توسعه‌طلبانه، اندیشۀ قدرت بزرگی و تلاش برای هژمون منطقه‌‌ای شدن، اقتدارگرایی غالب و گفتمان ملی‌گرایی روسی و هویت اسلاو- ارتدوکس، بر روی ساختار تصمیم‌گیری استراتژیک و الگوی رفتاری این بازیگر در عرصۀ سیاست خارجی و محیط بین‌المللی تاثیر عمیقی دارد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده است.
موضوعات: روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ فرهنگ
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

حوزۀ خزر را نمی‌توان به‌طور کامل ساختار مجزایی پنداشت، زیرا هنوز نتوانسته‌اند، ترتیبات امنیتی کارآمدی میان خود برقرار سازند. نوشتار حاضر به‌دنبال پاسخ‌گویی به این سوال است که فعالیت‌های نظامی بازیگران مداخله‌گر نظیر ایالات متحدۀ آمریکا، اتحادیۀ اروپا و رژیم صهیونیستی در حوزۀ خزر چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه پژوهش این است که بازیگران مداخله‌گر به‌دلیل رسوخ‌پذیری سیاسی و امنیتی برخی از بازیگران حوزۀ خزر به همکاری نظامی و تسلیحاتی با این بازیگران می‌پردازند و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی با چالش مواجه می‌سازند. در این نوشتار، روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی است.
موضوعات: سیاست نظامی، دریای خزر، منطقه؛ ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۹۷۸