نتیجه جستجو ( ۱۹۹۱۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۹۹۲ صفحه
به باور نویسنده، تأمین بودجه، موتور محرکۀ انجام عملیات سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه است. این درحالی است که برخی از این سازمان‌ها نظیر طالبان و داعش با تاسیس به‌اصطلاح دولت، هزینه‌های رفاهیِ مناطق تحت سیطرۀ خود را نیز بر مخارج نبرد و بقای خود بار کرده‌اند؛ لذا بررسی الگوهای متفاوت حاکی از این واقعیت است که سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه با برخورداری از شبکۀ مالی گسترده غیردولتی به خودگردانی دست یافته‌اند، اما این واقعیت به‌نظر می‌رسد که این خودگردانی بر پایۀ ارادۀ برخی دولت‌ها در استفاده از این سازمان‌ها برای تغییر معینی در نظام بین‌الملل به‌منظور دست‌یابی به منافع نسبی‌ آنها استوار است.
موضوعات: تروریسم - خاورمیانه
فصلنامه علوم سیاسی

به باور نویسنده، رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای بر سیاست هسته‌ای ایران به همان میزان تاثیر گذاشت که فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی، به‌طوری که با برجسته شدن مسالۀ داغ و جنجالی هسته‌ای ایران به‌خصوص در دهۀ اخیر، تعارض واحدها لحظه‌به‌لحظه شکلی منازعه‌آمیزتری یافت که دراین‌میان تبلیغات منفی غرب و برخی واحدهای خاورمیانه، حساسیتی بسیار شدید بر روی مسئلۀ اتمی ایران به‌وجود آورده است و ضمن تاثیرات محسوس بر سیاست و امنیت خاورمیانه، باعث به‌وجود آمدن عکس‌العمل‌های خصمانه‌ای در ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای نسبت به ایران شده که درنهایت به اتحادهای امنیتی بین واحدها علیه ایران انجامید.
موضوعات: سیاست امنیتی - خاورمیانه؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ ایران - سیاست خارجی
فصلنامه علوم سیاسی

باتوجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگري در رشد و شکوفایی اقتصادي کشورها، نوشتار حاضر به بررسی رابطه بین گردشگري بین‌الملل و رشد اقتصادی در ایران به‌عنوان هدف اصلی پژوهش پرداخته است. نتایج به‌دست‌ آمده حاکی از آن است که گردشگري بین‌الملل، توسعۀ مالي، مصرف انرژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير مثبت و معنی‌داري بر رشد اقتصادي ایران داشته است. براساس نتایج حاصل از بررسی رابطۀ عليت بین عوامل مؤثر بر گردشگري بین‌الملل، رابطۀ علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالي و مصرف انرژي به گردشگری بین‌الملل در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد.
موضوعات: تکنولوژی اطلاعات؛ گردشگری
فصلنامه راهبرد

به باور نویسندگان، یکپارچه‌‏سازی سیستم‌‏های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران با موانعی مواجه است که می‌‏توان آنها را در قالب موانع طراحی، انسانی، فنی، سیاسی و استراتژی دسته‌بندی کرد. جامعۀ پژوهش دربرگیرندۀ اعضای هیئت‌ علمی گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و دست‌اندرکاران دولت الکترونیک است که به‌دلیل محدود‌ بودن تعداد افراد، نمونه‌گیری انجام نشد. ازنظر پاسخگویان، درجۀ اهمیت موانع استراتژی در یکپارچه‌‏سازی سیستم‌‏های اطلاعاتی از همۀ موانع بیشتر بود (57/0). موانع سیاسی و موانع فنی به ترتیب با میانگین 54/0 و 45/0 در درجۀ دوم و سوم اهمیت و موانع انسانی و طراحی به ترتیب با میانگین 45/0 و 35/0 در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.
موضوعات: نظامهای اطلاعاتی؛ امنیت اطلاعات
فصلنامه راهبرد

نوشتار حاضر تأثیر تحول فناوري موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران را مورد کاوش قرار داده است. باتوجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه درقبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین‌الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را سرلوحۀ سیاست دفاعی قرار داده است. بررسی نظریۀ بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعۀ این فناوری‌ها، واکاوی راهبرد دفاعی- امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوري موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش‌های اصلی این نوشتار را تشکیل داده است.
موضوعات: صنایع دفاعی - ایران؛ سیاست نظامی - ایران؛ سیاست امنیتی - ایران؛
فصلنامه علمی - پژوهشی راهبرد

نوشتار حاضر به بررسی لزوم تحقق پارادایم ساختارگرا در سیاست‌گذاری‌های جمهوری آذربایجان با توجه به چندپارگی هویتی این کشور، چه در حوزۀ سیاست خارجی و چه در داخل، این کشور پرداخته است. نویسنده این نوشتار به بررسی موضوعاتی چون: بررسی مبانی شکل‌گیری هویت آذربایجان پس از استقلال، توجیه عدم وجود ثبات در رویکردها و نبودِ تعریفی مشخص از هویت و کیستی، برشماری سازمان‌ها و اتحادیه‌هایی که آذربایجان در آنها عضویت داشته و فرصت‌های منتج از آن را مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: سیاست جغرافیایی - آذربایجان (جمهوری)؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۷. توان سایبری ناتو: تکامل استراتژیک و عملیاتی ، مرداد ۱۳۹۶
NATO Cyberspace Capability: A Strategic and Operational Evolution
نوشتار حاضر به بررسی وضعیت گذشته و تکامل تلاش‌های دفاع سایبری ناتو ازطریق ارزیابی کارآمدی این سیاست‌ها در پیش‌بینی تهدیدات علیه کشورهای عضو، ازجمله ایالات متحدۀ آمریکا پرداخته است. براین‌اساس، این گزارش بر تاریخ تلاش‌های دفاع سایبری ناتو و اینکه چگونه استراتژی و سیاست‌های این اتحادیه باتوجه به شرایط تغییر نموده، متمرکز شده است. نویسنده در سه بخش به تبیین استراتژی و سیاست دفاع سایبری ناتو، توان سایبری این اتحادیه و مأموریت‌های آن و درنهایت، مسائل و چالش‌های اصلی پیش‌ِ روی سیاست کنونی ناتو پرداخته است.
موضوعات: امنیت اطلاعات؛ ناتو؛ سیاست امنیتی - ناتو؛
Strategic Studies Institute / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۸. شاخص عربی 2016 ، مرداد ۱۳۹۶
«شاخص عربی 2016» پنجمین نسخه از نظرسنجی سالیانۀ عربی است که در دوازده کشور عربی: عربستان، کویت، عراق، اردن، فلسطین، لبنان، مصر، سودان، تونس، الجزایر، مراکش، و موریتانی در بازۀ زمانی سپتامبر تا دسامبر 2016 (شهریور تا آذر 1395) اجرا شده است. نمونه‌گیری در این شاخص، به شیوه طبقه‌ای خوشه‌ای نظام‌مند چندمرحله‌ای و خودمتوازن بوده و نمونه‌های اخذشده با ضریب خطای دو تا سه درصد نمایانگر نظرهای مردم در جوامع یادشده ‌است.
موضوعات: همه‌پرسی؛ کشورهای عربی - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۹. اروپا به وایمار نیازمند است: چشم‌اندازی از مثلث وایمار در دورۀ بحران ، مرداد ۱۳۹۶
L’Europe a besoin de Weimar: Perspectives du triangle de Weimar en période de crise
نوشتار حاضر ترجمه و تلخیصی است از اثری با عنوان «اروپا به وایمار نیازمند است: چشم‌اندازی از مثلث وایمار در دورۀ بحران» که نشان‌دهندۀ نگرانی اعضای اتحادیۀ اروپا از خروج بریتانیاست و بر همکاری بیشتر سه عضو مهم اتحادیه (فرانسه، ‌آلمان و لهستان) به‌عنوان راهی برای ممانعت از اضمحلال تدریجی اتحادیه تأکید دارد. به باور نویسنده، این مثلث با توجه به وجود مشکلات بی‌شمار اتحادیه، در فکر احیای ائتلاف‌سازی خواهد بود و افتراق‌های موجود میان پاریس، برلین و ورشو را کمرنگ خواهد کرد. این سه کشور باید در طولانی‌مدت همگرایی اروپایی را تقویت کنند و در برابر بحران‌ها توان خود را به نمایش بگذارند.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت؛ فرانسه - سیاست خارجی؛ آلمان - سیاست خارجی؛ لهستان - سیاست خارجی؛
l’Institut Français des Relations Internationales / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱۰. پایان صلح آمریکایی: چرا عقب‌نشینی آمریکا از خاورمیانه در دوره اوباما بامعناست؟ ، مرداد ۱۳۹۶
The End of Pax Americana: Why Washington’s Middle East Pullback Makes Sense
به باور نویسنده، سیاست خارجی آمریکا با روی‌کار آمدن باراک اوباما دگرگون ‌شده، و از تمایل برای استفاده از نیروی نظامی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی به میزان بسیاری کاسته شده است. اوباما وقتی قدرت را در کاخ سفید در دست گرفت که ایالات متحده در عراق و افغانستان حضور نظامی پرشماری داشت و به‌وضوح برنامه‌هایی را در دستور کار قرارداد که از شمار نیروهای نظامی‌اش در آن کشور کاسته شد. این سیاست در داخل و خارج از آمریکا به‌عنوان عقب‌نشینی تعبیر شد؛ و منتقدان آن را گریز دولت آمریکا از مسئولیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش دانستند و اوباما را متهم به کاهش تعاملات بین‌المللی ایالات‌متحده به‌مثابه یک ابرقدرت کردند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۹۹۲