نتیجه جستجو ( ۱۶۸۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۶۹ صفحه
۱. Türkiye ve İran’da Vatandaşlık ve Etnisite ، ارديبهشت ۱۳۹۶
شهروندی و ملیت در ترکیه و ایران
در این کتاب به زمینه‌های تاریخی مشترک دو کشور اشاره شده و انقلاب مشروطیت در ایران و انقلاب قانون اساسی در ترکیه در سال‌های 1906 و 1908 و نیز رویدادهای دهۀ 1980 بررسی شده است. به باور نویسنده، به‌رغم مشابهت زیاد در رویدادهای تاریخی دو کشور، ازآنجاکه ساختار اجتماعی و فرایند دولت‌گرایی دو کشور با هم هم‌سطح نبودند، خاندان پهلوی و جمهوری ترکیه که از زمان رضاه شاه و آتاتورک اهداف مشترکی را دنبال می‌کردند، ولی در ترکیه به دلیل دارا بودن سابقۀ دولت‌گرایی مقتدر و مرکزیت‌گرای برجای مانده از امپراتوری عثمانی، این سابقه با تاسیس جمهوری ترکیه ادامه یافت، ولی در ایران شکل دیگری یافت.
موضوعات: ایران - تاریخ؛ ترکیه - تاریخ؛ ایران - روابط فرهنگی - ترکیه؛ ترکیه - روابط فرهنگی - ایران؛ ؛
دانشگاه بیلگی استانبول

۲. The North Caucasus Insurgency: Dead or Alive? ، اسفند ۱۳۹۵
شورشیان قفقاز شمالی: مرده یا زنده؟
قفقاز شمالی و به‌خصوص چچن از دهة 1990 از کانون‌های توجه سیاست‌گذاران و نظریه‌پردازان حوزة ضدتروریسم و ضدشورش بوده است. نوشتار حاضر نخست تلاش کرده مهم‌ترین ریشه‌های قدرت‌گیری شورشیان در این منطقه را شرح دهد و در کنار انگیزه‌های سیاسی یا ایدئولوژيک شورشیان، به بستر فرهنگی شکل‌گیری گروه‌های شورشی هم اشاره دارد. نویسنده، پس از مروری بر تاریخچة پدیدة گروه‌های شورشی در قفقاز شمالی، تصویری از وضعیت کنونی این گروه‌ها و دامنة موفقیت دولت در مهار یا ریشه‌کنی آنها ترسیم کرده ایت. به باور وی، هرچند در سال‌های اخیر شاهد تضعیف جریان‌های شورشی در این منطقه بوده‌ایم، اما به‌نظر می‌رسد که عوامل مؤثر در این روند اکنون در مقایسه با سال‌های گذشته تأثیر کمتری دارند.
موضوعات: قفقفاز - سیاست و حکومت؛ تروریسم؛
US Army War College – Strategic Studies Institute

۳. الأحزاب الدینیه الإسرائیلیه و دورها فی صنع القرار السیاسی ، بهمن ۱۳۹۵
احزاب مذهبی رژیم صهیونیستی و نقش آنها در تصمیم‌سازی سیاسی
کتاب حاضر با رویکردی تحلیلی می‌کوشد به پرسشی اساسی دربارة نقش جریان‌های مذهبی در نظام سیاسی رژیم صهیونیستی پاسخ دهد: احزاب مذهبی یهودی، مخصوصاً حریدی‌ها، چه نقشی در حیات سیاسی اسرائیل دارند و چگونه رویکردهای مذهبی خود را با این نقش فزایندة سیاسی سازگار کرده‌اند؟ نویسنده برای پاسخ دادن به این پرسش، پس از مروری بر تاریخچة این احزاب و سیر دگرگونی نقش اجتماعی و سیاسی آنها در جامعة صهیونیستی، شرح داده که چگونه این جریان‌ها در ازای حمایت و پشتیبانی از نظام صهیونیستی امتیازهای ویژة اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روزافزونی به‌دست آورده‌اند و عملاً رابطه‌ای باج‌گیرانه با عرصة سیاسی رژیم صهیونیستی برقرار کرده‌اند.
موضوعات: حزبهای سیاسی - اسرائیل؛
الاهرام

۴. Iraqi Kurdistan in Middle Eastern Politics ، دي ۱۳۹۵
کردستان عراق در سیاست‌ خاورمیانه
نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته که دگرگونی‌ها و تحولات ناشی از بهار عربی چگونه به شرایطی انجامیده‌اند که در آن کردها در نقش نیرویی مهم در منطقه به صحنه آمده‌اند. نویسنده با مروری تاریخی بر وقایع چند دهۀ گذشته، تصویری کلی از فرایندهای محلی، منطقه‌ای و جهانی‌ای ترسیم کرده که درنهایت، پس از اشغال عراق و بهار عربی، کردها را به یکی از نیروهای مهم معادلات و منازعات خاورمیانه بدل کردند، اما به باور نویسنده، گرچه آمریکا واقعاً کردها را در متن مبارزه با داعش و افراطی‌گری در خاورمیانه عنصری اثرگذار تلقی می‌کند، دست‌کم در شرایط کنونی، تن به استقلال کامل کردها نخواهد داد، زیرا می‌داند چنین تصمیمی واشینگتن را رودرروی قدرت‌های منطقه‌ای ــ به‌خصوص ترکیه‌ــ قرار خواهد داد.
موضوعات: کردان - عراق؛ کردان - عراق - روابط دولت؛ کردستان (عراق) - سیاست و حکومت؛ کردستان (عراق) - تاریخ - خودمختاری و استقلال‌طلبی؛ عراق - سیاست و حکومت - 2003 - ؛ کردستان (عراق) - روابط خارجی - خاورمیانه؛ خاورمیانه - روابط خارجی - کردستان (عراق)؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت - 1979 - ؛ ؛
Routledge

۵. An Arab NATO in the Making? Middle Eastern Military Cooperation Since 2011 ، دي ۱۳۹۵
ناتوی عربی درحال شکل‌گیری است؟ همکاری نظامی خاورمیانه‌ای از 2011
خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز بوده است و کشورهای این منطقه در توسعۀ هرگونه معماری امنیتی تاکنون ناکام بوده‌اند. دراین‌میان، به‌نظر می‌رسد، بهار عربی و تحولات بعد از آن پنجرۀ فرصت را برای کشورهای عرب برای اقدامات بهتر در این زمینه باز کرده است که البته اینکه چگونه و تا چه میزان این کشورها می‌توانند از این فرصت استفاده نمایند را باید منتظر ماند و دید. نوشتار حاضر درصدد توصیف این امر است که چرا این منطقه در ایجاد امنیت همیارانه ناموفق بوده و تا چه اندازه در این زمینه در تلاش است و اینکه باید بر چه موانعی فائق آید تا بتواند در مسیری مشابه نظام پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار گیرد؟
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت؛
SSI

۶. Portrait des musulmans d’Europe : unité dans la diversité ، آذر ۱۳۹۵
چهرۀ مسلمانان اروپا: وحدت در کثرت
کتاب حاضر به تحلیل پیمایشی ویژگی‌ها و ارزش‌های مسلمانان اروپا پرداخته است. به باور نویسنده، درمیان جمعیت مسلمان اروپا سطح اعتقاد مذهبی و عمل به آن مسلمانان نسبتاً بالاست. ازنظر سیاسی، مشارکت کمتری ازسوی آنان دیده می‌شود، اما برخلاف آن چه ممکن است تصور شود، اعتماد به مسلمانان در نهادها، به‌ویژه پلیس، بسیار بالاست. به گفتۀ نویسنده، ازنظر آداب زندگی، مسلمانان تلاش دارند در محیطی مینیاتوری از کشور خاستگاه خود زندگی کنند و آداب بسیار سنتی کشورهای خاستگاه را اجرا کنند. به باور نویسنده، این ویژگی‌ها یکی از علل جامعه‌پذیری ناقص یا کُند مسلمانان در اروپاست، زیرا از کشوری که در آن زندگی نمی‌کنند تأسی نمی‌پذ‌یرند و تغییرات اجتماعی در جامعۀ مقصد آنها را تغییر نمی‌دهد.
موضوعات: مسلمانان - اروپا
la Fondation pour l'innovation politique

۷. Middle Powers in World Trade Diplomacy: India, South Africa and the Doha Development Agenda ، آذر ۱۳۹۵
قدرت‌های میانه در دیپلماسی تجاری جهانی: دستورِ کار توسعه‌ایِ هند، آفریقای جنوبی، و دوحه
کتاب حاضر به مطالعۀ جایگاه کشورهای جنوب در نظام بین‌المللی اختصاص یافته و انگیزه‌های حکمرانی آنان را در گذشته و آینده بررسی کرده است. به باور نویسنده، نقش قدرت‌های جنوب در سکانداری جهانی معاصر، به‌شکلی خاص پس از ظهور رهبران گروه بیست در نشست سال 2008 به‌عنوان انجمن جدیدی برای مدیریت پسابحران اقتصاد جهانی روشن شده است. از آن پس نیز شاهد افزایش تمایل رهبران این کشورها برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های گوناگون بوده‌ایم. این کتاب کوشیده است جدا از تمرکز بر سیاست‌های جهانی تجارت، راهی برای درک ظهور قدرت‌های جنوب بیابد و ازاین‌طریق، به نظریه‌پردازی درخصوص تلاش قدرت‌های درحال‌ظهور در یافتن صدایی مستقل در امور بین‌المللی و ایجاد تمایز در نقش خود در سیاست‌های جهانی بپردازد.
موضوعات: اقتصاد بین‌الملل؛ سیاست جهانی؛
Palgrave Macmillan

۸. Power, Information Technology, and International Relations Theory: The Power and Politics of US Foreign Policy and Internet ، آذر ۱۳۹۵
قدرت، فناوری اطلاعات، و روابط بین‌المللی: قدرت و سیاست در سیاست خارجی آمریکا و اینترن
کتاب حاضر به بررسی جایگاه فناوری در روابط بین‌الملل اختصاص یافته است. به باور نویسنده، پس از جنگ جهانی، مهم‌ترین موضوع روابط بین‌الملل، فناوری و مقابله با سلاح‌های کشتارجمعی حاصل از این فناوری بوده است. به گفتۀ وی، جنگ و نسل‌کشی به موضوعات مهمی در عصر پساجنگ تبدیل شده‌اند که متفکران بسیاری تلاش داشتند به آنها پاسخ دهند. حتی به باور بسیاری از کارشناسان، صنعتی‌شدن و ابزارهای ارتباط جمعی مدرن در خلق رشتۀ روابط بین‌الملل نیز نقش‌آفرین بوده‌اند. این کتاب با بررسی فناوری در کانون نظریه‌های روابط بین‌الملل و ارزیابی آنها درخصوص نمونۀ موردی آمریکا تلاش دارد نقش فناوری در ارتباط با قدرت و سیاست کشورها را نشان دهند.
موضوعات: روابط بین‌المللی - فلسفه؛ تکنولوژی اطلاعات؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛
Palgrave Macmillan

۹. Desert Kingdoms to Global Powers: The Rise of the Arab Gulf ، آذر ۱۳۹۵
از پادشاهی‌های صحرانشین تا قدرت‌های جهانی: اوج‌گیری اعراب خلیج فارس
نویسنده با مروری بر تاریخ پنجاه سال اخیر منطقۀ خاورمیانه و سیر تحول نقش و جایگاه کشورهای عربی خلیج فارس در عرصة معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، تشریح کرده که خاندان‌های حاکم بر این کشورها چگونه عمدتاً به لطف موقعیت جغرافیایی مهم و ثروت‌های نفتی گزافشان توانسته‌اند از پادشاهی‌هایی حاشیه‌ای و کم‌اثر به کنشگرانی کمابیش مهم و اثرگذار تبدیل شوند. بااین‌حال، نویسنده گرچه با نگاهی تحسین‌آمیز به دستاوردهای گذشتۀ این کشورها می‌نگرد، اما بر این باور است که به‌خصوص در دورة پس از بهار عربی کشورهای عربی منطقة خلیج فارس با چالش‌های مهمی در عرصة اصلاحات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همچنین در عرصة منطقه‌ای روبه‌رو خواهند بود.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست و حکومت؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست خارجی؛
Yale University Press

۱۰. Diş Politika Ve Güvenlik ، آبان ۱۳۹۵
سیاست خارجی و امنیت
نویسنده با جمع‌آوری دیدگاه‌های اخیر خود دربارۀ سیاست خارجی و امنیت ترکیه به‌ویژه در مسائل منطقه‌ای و رابطه با ایران و افزودن تحلیل‌های جدید، سعی کرده است به ارزیابی سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر منطقۀ خاورمیانه به‌ویژه سوریه و نیز مسائل امنیتی منطقه بپردازد. وی ضمن انتقاد از رویۀ کنونی سیاست خارجی ترکیه، بر این باور است که ترکیه به‌مثابه یک قدرت منطقه‌ای برای تاثیرگذاری در مسائل منطقه، باید با یکی از قدرت‌های جهانی یا دو قدرت بزرگ منطقه‌ای همکاری نماید؛ وی در این زمینه، علاوه بر همکاری ترکیه با ایران، عربستان و روسیه، همکاری با آمریکا را نیز پیشنهاد نموده است. وی توصیه کرده است: ترکیه در بحران ایران- عربستان باید نقش میانجی‌گری را بر عهده گیرد و سعی نماید از هیچ طرفی به ضرر دیگری حمایت نکند.
موضوعات: ترکیه - سیاست خارجی؛ سیاست امنیتی - ترکیه؛ ؛
مرکز تحقیقات استراتژیک فرزانگان (BILGESAM)

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۶۹