نتیجه جستجو ( ۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
حوزۀ خزر را نمی‌توان به‌طور کامل ساختار مجزایی پنداشت، زیرا هنوز نتوانسته‌اند، ترتیبات امنیتی کارآمدی میان خود برقرار سازند. نوشتار حاضر به‌دنبال پاسخ‌گویی به این سوال است که فعالیت‌های نظامی بازیگران مداخله‌گر نظیر ایالات متحدۀ آمریکا، اتحادیۀ اروپا و رژیم صهیونیستی در حوزۀ خزر چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه پژوهش این است که بازیگران مداخله‌گر به‌دلیل رسوخ‌پذیری سیاسی و امنیتی برخی از بازیگران حوزۀ خزر به همکاری نظامی و تسلیحاتی با این بازیگران می‌پردازند و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی با چالش مواجه می‌سازند. در این نوشتار، روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی است.
موضوعات: سیاست نظامی، دریای خزر، منطقه؛ ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

جستجو درون متن این مدرک
اهمیت تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس، بیشتر برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز است. نوشتار حاضر به بررسی چند سوال پرداخته است: نخست اینکه چه مسائل ژئوپلیتیکی مانع از تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس شده است؛ دوم چه الگویی برای تعیین این نوع مرزها می‌توان ارائه داد؟ و سوم ایران در چه مواردی به کشورهای عربی امتیاز داده است؟
موضوعات: خلیج فارس، منطقه - موقعیت بین‌المللی؛ مرزهای آبی
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
پژوهش در مورد ریشه‌ها و الزامات راهبردی تحولات خاورمیانه از قدمت و تنوع چشم‌نوازی برخوردار است، اما این منطقه خطیر همچنان محتاج نگاه روشمند و موشکافانه‌ای است تا دلیل تنش‌زا و متزلزل بودن بافتار خاورمیانه روشن و آشکار شود. پژوهش حاضر درصدد است با تشریح مبانی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی منازعه در خاورمیانه، چشم‌اندازهای آتی نظم و ثبات در منطقه را برآورد نماید. تمرکز نویسنده بر بازیگران کلیدی مانند ایران، مصر و عراق گفتمان‌های موثر و نیز نیات قدرت‌های استیلاجوی مانند آمریکا است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت خارجی؛ خاورمیانه - جنبه‌های استراتژیکی
پژوهشکده مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۴. طرحهای تجزیه خوزستان ، ارديبهشت ۱۳۸۴
موقعیت ممتاز استان خوزستان ایران از لحاظ ذخایر نفتی و پتانسیل های بالای کشاورزی از دیر باز مورد توجه و تعدی رژیم های حاکم بر عراق با همکاری بریتانیا بوده است. نوشتار حاضر ضمن برشمردن تلاشهای هفتگانه دولتهای عراق، بریتانیا، عثمانی و غیره در ادوار گوناگون تاریخ این منطقه از ایران به بازگویی مختصر هر یک از این تلاشها که در جهت تجزیه و جداسازی خوزستان از ایران صورت گرفته پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت - دخالت خارجی؛ خوزستان - تاریخ - دخالت خارجی
اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
برخی از مهم‌ترین زمینه‌های اسلام‌گرایی در فلسطین عبارتند از: رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری، ناامیدی از مذاکرات صلح، نارضایتی از حکومت خودگردان، سرخوردگی از کشورهای عربی، اخراج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و جهانی‌شدن ارتباطات و فرهنگ غربی. نوشتار حاضر پس از بررسی زمینه‌های مذکور، درباره جنبش‌های اسلام‌گرا مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله و جنبش‌های اسلام‌گرا در داخل اسرائیل و مواضع آنها نسبت به مذاکرات صلح، حکومت خودگردان و اسرائیل توضیح داده شده است.
موضوعات: اسلام ـ فلسطین؛ جنبش‌های اسلامی ـ فلسطین؛ مذاکرات صلح ـ خاورمیانه
پژوهش حقوق و سیاست

جستجو درون متن این مدرک
تاثیر حوادث بازده سپتامبر آمریکا بر مناسبات جهانی و منطقه‌ای غیرقابل انکار است. در این میان، رابطه ایران به عنوان یکی از مظنونین در این حوادث با اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که در برخی از سیاستهای خود علیرغم خواست آمریکا مستقل عمل می کندنیز از این تاثیرات در امان نمانده و اتحادیه اروپا در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست و روابط خود نسبت به ایران، ضمن پیروی و حمایت از سیاستهای امریکا در برخی موارد مواضع خصمانه‌تری نسبت به ایران گرفته است. آیا این امر ناشی از فشار آمریکا به اروپا است؟ مسایل و سیاستهای داخلی اروپا و ایران تاچه حد در این رابطه دخیلند از جمله پرسشهایی است که در مقاله پاسخ داده می شود.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایران؛ واقعه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ - نتایج و تاثیرات؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران
اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
پس از ۱۱ سپتامبر تغییری اساسی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برابر ایران پدید آمد به گونه ای که اتحادیه اروپا در مواردی سیاستی تندتر از آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته است. هدف این مقاله بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از رویدادهای یازده سپتامبر ۲۰۰۱ است. همچنین به موضوعاتی مانند گفت و گوهای سازنده و فرآیند ایران و اتحادیه اروپا، آموزه جدید آمریکاو نگرانی اروپایی ها، اروپای قدیم در برابر اروپای جدید، تاثیر این تحولات در روابط اتحادیه اروپاو ایران مانند سلاحهای هسته ای، حقوق بشر، تروریسم، گفتگوهای صلح خاورمیانه، نفت وبازرگانی پرداخته شده است.
موضوعات: واقعه یازده سپتامبر ۲۰۰۱-نتایج و تاثیرات؛ ایران -روابط خارجی- اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا-روابط خارجی- ایران؛ اتحادیه اروپا-سیاست خارجی؛ ایالات متحده-سیاست خارجی
اطلاعات سیاسی- اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
علی‌رغم آنکه در روابط بین‌الملل، روابط فرهنگی نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی از نوعی استقلال برخوردار می‌باشد، بسیاری از سوءتفاهم‌ها بین ایران و مصر ناشی از تلفیق مباحث فرهنگی با مسائل سیاسی است. شناخت فرهنگ دیگران به گرفتن تصمیمات صحیح و سیاست‌گذاری‌های واقع‌بینانه کمک می‌نماید و شناساندن فرهنگ خود به کشورهای دیگر موجب درک بهتر آنها از پدیده‌ها بر اساس ارزش‌های فرهنگی آن کشور می‌شود. با این وصف، نوشتار حاضر به ارائه چارچوبی برای گسترش روابط فرهنگی بین دو کشوری می‌پردازد که از دیرباز با یکدیگر در ارتباط فرهنگی بوده‌اند.
موضوعات: ایران - روابط فرهنگی - مصر؛ مصر - روابط فرهنگی - ایران
مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
بررسی راهکارهای منطقه‌ای برای گسترش روابط ایران و مصر موضوع مورد بحث مقاله حاضر است. در این راستا با نگاهی به راهکارهای فراگیر منطقه‌ای، تاثیرات حوادث ۱۱ سپتامبر بر احتمال همگرایی ایران و مصر، ضرورت ایجاد نظم امنیتی نوین منطقه‌ای و امکان ایجاد سازمان همکاری اقتصادی خاورمیانه بحث شده است. نویسنده عقیده دارد ایران و مصر حداقل در کوتاه‌مدت، امکان همکاری در چارچوب طرح‌های فراگیر منطقه‌ای را ندارند، بنابراین در آینده استراتژی مسلط، منطقه‌گرایی یا چند جانبه‌گرایی نخواهد بود و عالی‌ترین سطح قابل حصول، گونه‌ای از همکاری‌های کارکردی در چارچوب گروه دی-۸، گروه ۲۵ و سازمان کنفرانس اسلامی است.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - مصر؛ مصر - روابط خارجی - ایران؛ واقعه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ - نتایج و تاثیرات؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت خارجی؛ گروه دی - ۸؛ گروه ۱۵؛ سازمان کنفرانس اسلامی
مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک