نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
انقلاب اسلامی ایران با سه رکن «مکتب اسلام»، «رهبری حضرت امام‌خمینی» و «فداکاری مردم» بی‌گمان در پی‌ریزی عصری جدید به‌نام «عصر امام خمینی» نقطه عطفی شد. این انقلاب با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به نفی استعمار خارجی، استبداد داخلی و نظام شاهنشاهی پرداخت و اینک برای تداوم، تعالی و گستردن خود، نیازمند «بصیرت» و شناخت نسل جوان و آحاد مردم است. کتاب حاضر ایران را در سه مرحله مورد کاوش قرار دهد: ۱. «ایران دیروز» در رژیم پهلوی ۲. «ایران امروز» در جمهوری اسلامی و تحولات و تغییرات و دستاوردهای عظیم آن ۳. «ایران فردا».
موضوعات: ایران – تاریخ – انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ – نقد و تفسیر
/ نشر معارف

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر در قالب مقدمه، پیشگفتار، چهار بخش و نتیجه‌گی، با محور قرار دادن انقلاب‌های رنگی به بررسی ماهیت انقلاب‌های رنگی پرداخته و در عین حال به چرایی عدم وقوع این پدیده در ایران و موانع پیش‌روی آن اشاره دارد. سوال اصلی کتاب این است که ماهیت انقلاب‌های رنگی چگونه می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه انقلاب اسلامی ایران به شمار آید؟ مهم‌ترین هدف کتاب، تحلیل و مقایسه انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت؛ ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ ؛ جعفرپور، رشید. انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک