نتیجه جستجو ( ۱۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
۱. جهانی شدن فقر و نظم نوین جهانی ، دي ۱۳۸۶
The Globalization of Poverty and the New World order
نوشتار حاضر، ضمن بررسی فلسفه سیاسی، جهانی‌سازی، با تحقیق در کشورهای مختلف جهان ازجمله کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین به کنکاش علل «جهانی‌سازی فقر» به مثابه یکی از پیامدهای جهانی‌سازی پرداخته و با ارائه آمار و ارقام مستند و رسمی به اثبات نظر خود همت گماشته است.
موضوعات: جهانی شدن - نتایج و تاثیرات؛ جهانی شدن - کشورهای در حال رشد؛ فقر؛ سیاست جهانی
/ نشر ثالث

جستجو درون متن این مدرک
مبحث جهانی شدن تاکنون از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر نیز جهانی شدن و امنیت و تاثیر آن بر یکدیگر مطرح شده و نویسنده به دنبال اثبات تاثیر مثبت و منفی جهانی شدن بر امنیت است. در پایان نیز به آمریکا پیشنهاد می‌کند که مشکلات کشورهای در حال توسعه و آسیب‌پذیر باید خوب فهمیده شود و استقرار دموکراسی تنها راه کمک به این کشورها نیست. همچنین باید به این کشورها در راه توسعه، تشویق سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی کمک کرد.
موضوعات: جهانی شدن - نتایج و تاثیرات؛ جهانی شدن - کشورهای در حال رشد؛ امنیت ملی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
آقای چشمه‌خاور در سخنرانی خود در تاریخ 18 آذر 1382 با تبیین سه دیدگاه زیر در مورد جهانی شدن کتاب "جهانی شدن و جنوب" نوشته مارتین کور پرداخت: دیدگاه جامعه‌شناختی جهانی شدن، دیدگاه لیبرالیستی، دیدگاه مارکسیستی یا جهان سوم. موضوع این کتاب برداشت کشورها نسبت به جهانی شدن است و شامل مباحث زیر می‌شود: آزادسازی تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری؛ جهانی شدن و تجارت در کشورهای در حال توسعه؛ جهانی شدن و آزادسازی مالی؛ آزادسازی و سرمایه؛ استراتژی‌ها و راهبردهای مناسب.
موضوعات: جهانی شدن؛ جهانی شدن - کشورهای در حال رشد؛ جهانی شدن - ایران ؛ سرمایه‌گذاری خارجی
گفتارهایی در باب جهانی شدن / مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر که تا کنون به زبان‌های مختلف ترجمه شده، در محافل علمی، دانشگاهی و بین‌المللی با استقبال کم‌نظیری مواجه گردیده است. این اثر به صراحت اعلام کرده است که مزایای وعده داده شده برنامه‌های توسعه در طول پنجاه سال گذشته برای بیشتر مردم کشورهای در حال توسعه تحقق نیافته و نخواهد یافت. مدل‌های توسعه دولت‌محور و مبتنی بر بازار، هر دو شکست خورده‌اند. نویسنده معتقد است این کشورها را به جای «در حال توسعه» بهتر است «اقتصادهای ملی ناکارآمد» توصیف نمود.
موضوعات: کشورهای در حال رشد - رشد اقتصادی؛ جهانی شدن - کشورهای در حال رشد؛ ریورو ، اسوالدو . افسانه توسعه: اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست و یکم - نقد و تفسیر
فصلنامه اقتصاد سیاسی

جستجو درون متن این مدرک
جهانی شدن به عنوان یک پدیده ریشه دار در جوامع انسانی از گذشته‌های دور وجود داشته و امروزه با ظهور تکنولوژیهای نوین در عرصه ارتباطات و انتقال اطلاعات روند آن بویژه در ابعد اقتصادی با ظهور شرکتهای چند ملیتی تسریع گردیده است. لذا با توجه به برجستگی ابعاد اقتصادی جهانی شدن لزوم بررسی این پدیده در رابطه با کشورهای شمال ثروتمند و صنعتی با کشورهای جنوب در حال رشد و فقیر و تاثیرات آن بر این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. نوشتار حاضر ضمن دیرینه شناسی این پدیده به بررسی ابعاد مذکور پرداخته و با اشاره به نقش ایالات متحده به عنوان سردمدار کشورهای شمال به نتایج پیوستن و یا عدم پیوستن ایاران به این پدیده اشاره می کند
موضوعات: جهانی شدن - نتایج و تاثیرات؛ جهانی شدن - کشورهای در حال رشد؛ اقتصاد بین الملل - یکپارچه سازی؛ جهانی شدن - ایران؛ جهانی شدن - ایالات متحده؛ ایران - سیاست اقتصادی
اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
از جمله نتایجی که برای جهانی شدن برشمرده می شود توسعه اقتصادی کشورهاست. اما این توسعه برای کشورهای در حال رشد و کشورهای پیشرفته و ثروتمند دارای ابعاد متفاوت و بعضا متضادی است. کشورهای در حال توسعه اکثریت جمعیت فقیر دنیا را بر خلاف کشورهای صنعتی و ثروتمند در خود جای داده اند و تبعات ناشی از آن از جمله عدم توسعه اجتماعی، بهداشتی و غیره را تحمل می کنند. لذا جهانی شدن در مورد این کشورها در صورت عدم برنامه ریزی درست نه تنها باعث توسعه اقتصادی نمی شود که باعث تنشها و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی متعددی می‌گردد.
موضوعات: جهانی شدن - کشورهای در حال رشد؛ جهانی شدن - نتایج و تاثیرات؛ کشورهای در حال رشد - سیاست اقتصادی؛ رشد اقتصادی؛ کمکهای اقتصادی - کشورهای در حال رشد
اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
بسیاری از نظریه‌پردازان جهانی‌شدن را یک پروژه و نه یک پروسه می‌دانند که اغلب به صورت پنهان مدیریت می‌شود. به این ترتیب می‌توان جهانی شدن را جهانی‌سازی یا جهانی‌شدن پروژه‌ای نامید. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار زیانبار جهانی‌سازی بر کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران می‌پردازد. همچنین، تهدیدهای پروژه جهانی‌سازی را بر ایران بیان می‌کند. این تاثیرات جهانی‌سازی بر چهار مقوله اساسی فرهنگ، امنیت، اقتصاد و سیاست لحاظ شده است. در این چهار مقوله مسائل فراوانی چون: معناسازی فرهنگی، جنگ تمدنی و امنیتی، تلاش برای ممانعت یا کاهش حجم سرمایه‌گذاری در ایران و ستیز سیاسی با استقرار نظم جدید اسلامی قابل بررسی است.
موضوعات: جهانی شدن - کشورهای در حال رشد؛ جهانی شدن - ایران؛ جهانی شدن - نتایج و تاثیرات؛ فرهنگ - ایران؛ ایران - امنیت ملی؛ رشد اقتصادی - ایران؛ کشورهای در حال رشد - وضع سیاسی و اجتماعی؛ رشد اقتصادی - کشورهای در حال رشد
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
وابستگی متقابل کشورها که بیشتر به سبب حاکم شدن ساختارهای نظام سرمایه داری و پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است، از مهمترین پیامدهای جهانی شدن می باشد. این پدیده ضمن نفوذ پذیر ساختن مرزهای جغرافیایی کشورها جنبه های گوناگون حاکمیت را بویژه در کشورهای در حال توسعه به چالش کشیده است. از انجا که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ارزشهای ملی حیاتی وسرنوشت ساز است هرگونه تهدید این ارزشها نگرانیهای امنیتی را در پی خواهد داشت. نوشتار حاضر ضمن تعریف مفاهیم مشروعیت و امنیت به بررسی تاثیر جهانی شدن بر این دومقوله پرداخته و یکپارچگی و توان سیاست سازی را به عنوان راهکار همگونی با جهانی شدن پیشنهاد می کند
موضوعات: جهانی شدن ؛ حاکمیت - تاثیر جهانی شدن؛ امنیت ملی - تاثیر جهانی شدن؛ کشورهای در حال رشد - سیاست و حکومت - تاثیر جهانی شدن؛ مشروعیت حکومت - کشورهای در حال رشد
اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
۹. The Policy Space Debate: Does a Globalized and Multilateral Economy Constrain Development Policies ، خرداد ۱۳۸۷
مبحث فضای سیاسی: آیا اقتصاد جهانی شده و چندجانبه سیاست‌های توسعه را محدود می‌نماید؟
نوشتا حاضر به بررسی این مسئله پرداخته که جهانی شدن، اقتصاد کشورهای درحال توسعه را برای انتخاب استراتژی مناسب توسعه با مشکل و محدودیت روبه‌رو کرده است. نویسنده در قسمتی از مقاله خود به بررسی اهمیت نقش فضای سیاسی کشورهای درحال توسعه برای اتخاذ استراتژی مناسب توسعه پرداخته است. به اعتقاد وی فضای سیاسی به معنای آزادی کشور درحال توسعه برای اتخاذ بهترین و متناسب‌ترین استراتژی توسعه است؛ علاوه بر این فضای سیاسی بر تمایل یک کشور برای دستیابی به توسعه ملی و توانایی برای ایجاد سازگاری بین اقتصاد داخلی و بازارهای جهانی اقتصاد تمرکز دارد. نویسنده در پایان مقاله پیشنهاد کرده که کشورهای درحال توسعه برای رسیدن به توسعه پایدار باید از فضای سیاسی آزاد و متناسب با اقتصاد جهانی و نیازهای داخلی برخوردار باشند.
موضوعات: جهانی شدن - نتایج و تاثیرات؛ کشورهای در حال رشد - سیاست و حکومت؛ کشورهای در حال رشد - اوضاع اقتصادی؛ اقتصاد بین‌الملل
/ مرکز وودرو ویلسون

جستجو درون متن این مدرک
مفهوم «جهانی شدن نامتوازن» به آثار نابرابر جهانی شدن اقتصادی بر اقتصاد کشورهای در حال رشد اشاره می‌کند. این آثار از دو جهت قابل بحث هستند: جهانی شدن در کشورهایی که پتانسیل بهره‌مندی از آن را دارند باعث کاهش فقر و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌شود، و در کشورهایی که امکانات لازم را برای پیوستن به آن و نیز جذب سرمایه‌های خارجی را ندارند، فقر و محرومیت را افزایش داده، آنها را به حاشیه می‌راند. مقاله حاضر سعی دارد تا با استفاده از مفهوم جهانی شدن به برآیندهای دوگانه آن برای کشورهای در حال توسعه و با توجه به کیفیت رابطه آنها با سرمایه‌های بین‌المللی که منجر به فروپاشی جهان سوم شده است بپردازد.
موضوعات: جهانی شدن؛ جهانی شدن - نتایج و تاثیرات؛ رشد اقتصادی - کشورهای در حال رشد؛ بازرگانی بین‌الملل؛ مالیه بین‌المللی؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی - کشورهای در حال رشد؛ کشورهای در حال رشد - سیاست اقتصادی
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲