نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
این نوشتار سعی بر آن داشته تا اقتصاد سیاسی سال 1387 را تا جایی که ممکن است نشان دهد و تحولات را در این حوزه بسیار سرنوشت‌ساز پیگیری کند و به بررسی وضع تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال و بیکاری، رابطه دولت و مجلس و بانکداری بازار پرداخته است.
موضوعات: اقتصاد - ایران؛ ایران - اوضاع اقتصادی؛ اشتغال
سالنامه دنیای اقتصاد

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به مغالطه‌ها و مشکلات اقتصاد کینزی و تقبیح دخالت دولت به زبان بزرگ‌ترین مخالف کینز پس از هایک یعنی مولاری روتبارک در زمانی پرداخته که بحران، افکار و اندیشه‌ها را به‌سوی کینز و دخالت‌های دولتی هرچه بیشتر در اقتصاد منحرف کرده ‌بود.
موضوعات: اقتصاد کینز
سالنامه دنیای اقتصاد

جستجو درون متن این مدرک